Προκηρύξεις από «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Print Friendly, PDF & Email

Η Α.Ε. Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μηνών και μερικής απασχόλησης (με ωριαία αποζημίωση), α) μέχρι εκατόν ογδόντα έξι (186) ατόμων για την πλήρωση θέσεων καθηγητών διαφόρων ειδικοτήτων των μουσικών και καλλιτεχνικών τμημάτων του Δήμου Αμαρουσίου, β) μέχρι ογδόντα (80) ατόμων για την πλήρωση θέσεων πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής για τα αθλητικά προγράμματα του Δήμου Αμαρουσίου και γ) μέχρι είκοσι δύο (22) ατόμων για την πλήρωση θέσεων καθηγητών ξένων γλωσσών και πληροφορικής των εκπαιδευτικών τμημάτων (τύπου σεμιναρίων) του Δήμου Αμαρουσίου για την περίοδο 2013-2014.


Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία του εκάστοτε διαγωνισμού αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη για κάθε περίπτωση ειδικότητας προσωπικού.
 
 
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων : 20/08/2013

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων : 02/09/2013


 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΜΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ


 


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΜΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


 


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο