Προκήρυξη – Ανακοίνωση για την πρόσληψη πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Αναρτήθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης

Print Friendly, PDF & Email

Η Α.Ε. Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μηνών και μερικής απασχόλησης (με ωριαία αποζημίωση), μέχρι ογδόντα (80) ατόμων για την πλήρωση θέσεων πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής για τα αθλητικά προγράμματα του Δήμου Αμαρουσίου.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων : 10/12/2014

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων : 22/12/2014

Κατάθεση Δικαιολογητικών : Δημοτικό Κολυμβητήριο Αμαρουσίου
(οδός Κυπρίων Αγωνιστών & Αναξαγόρα, τηλ. επικοινωνίας 210 6107650-1, κατά τις ώρες 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.).

Προκήρυξη – Ανακοίνωση για την πρόσληψη πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Περίληψη Προκήρυξης – Ανακοίνωσης για την πρόσληψη πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την πλήρωση θέσεων πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής για τα αθλητικά προγράμματα του Δήμου Αμαρουσίου.

Αίτηση για την πρόσληψη πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑγΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 –2015

Όλες οι αιτήσεις
Καλαθοσφαίριση
Πετοσφαίριση
Παρ.Χοροί
Αεροβική
ΡΑΓ-Ενόργανη-Ορχηστρική
Ποδόσφαιρο
Ταε Κβον Ντο – Τζούντο
Στίβος
Τέννις – Πίνγκ-Πόνγκ
Κολύμβηση
Διάφορα
Ειδικά
Χωρίς προϋπηρεσία
Επιλογή

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Οι ενστάσεις των ενδιαφερομένων, επί των πινάκων προσωρινής κατάταξης, που αφορούν την προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ειδικότητας Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»,  μπορούν να κατατίθενται για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων (04-02-2015) και ως τις 13-02-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. 

Για την οριστικοποίηση των τελικών πινάκων όλοι οι επιλεχθέντες Π.Φ.Α. των προσωρινών πινάκων θα πρέπει να προσκομίσουν εκ νέου στην Εταιρεία επικαιροποιημένη βεβαίωση εγγραφής τους στα μητρώα του ΟΑΕΔ. 

Οι ενστάσεις κατατίθενται στα γραφεία της Εταιρεία στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, οδό Βασ. Σοφίας αρ. 9 & Δημ. Μόσχα (2ος όροφος), τηλ. 2132038200 – 202 -246 (ώρες 09:00-14:00) κατά τις εργάσιμες ημέρες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο