Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την “ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ”

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η Πέμπτη 02 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10:00π.μ.

Επισυνάπτεται η Διακήρυξη, η Μελέτη, τα σχέδια και το ΤΕΥΔ.

Για την περιληπτική διακήρυξη Οικολογική Διαχείριση πατήστε εδώ

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο