Προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Δήμο Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email|download file .jpg 111Kb|


Ο Δήμος Αμαρουσίου, σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Χαλανδρίου (Κ.Ε.Ε.), του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, προτίθεται να λειτουργήσει προγράμματα Ενηλίκων τα οποία αποτελούν μια σύγχρονη προσέγγιση στον τομέα της Δια Βίου Μάθησης.


Σκοπός των προγραμμάτων αυτών είναι να συμβάλλουν στην προσωπική ανάπτυξη, στην απασχόληση, στην κοινωνική συμμετοχή καθώς και στην πολιτισμική καλλιέργεια όλων των πολιτών, ανεξάρτητα από την οικονομική και κοινωνική κατάσταση, τη χώρα καταγωγής τους, την ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο.


Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων μέχρι το 2013 εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), που  συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.

Τα Κ.Ε.Ε. αναπτύσσουν τη δράση τους ακτινωτά στους δήμους, οι οποίοι εντάσσονται στις περιοχές ευθύνης τους.

Τα γνωστικά πεδία των προσφερόμενων προγραμμάτων είναι τα εξής :


1 Ελληνική Γλώσσα – Ιστορία


2 Ευρωπαϊκές Γλώσσες – Ευρωπαϊκή Ιστορία


3 Περιβάλλον – Πολιτισμός –Τουρισμός – Περιφερειακή  Ανάπτυξη


4 Βασικές γνώσεις Μαθηματικών


5 Τεχνολογίες Πληροφορικής – Επικοινωνιών


6 Ενεργός Πολίτης: Δικαιώματα – Υποχρεώσεις


7 Πολιτισμός – Τέχνες – Διαχείριση Ελεύθερου Χρόνου


8 Οικονομία – Διοίκηση- ΕπιχειρήσειςΤα προγράμματα αυτά παρέχονται δωρεάν στους πολίτες που συμμετέχουν. 


Η εκπαιδευτική λειτουργία των Κ.Ε.Ε. πραγματοποιείται σε δυο περιόδους:


α) Χειμερινή (Οκτώβριος – Ιανουάριος ) και
β) Εαρινή (Φεβρουάριος – Μάιος)


Δημιουργία τμημάτων γίνεται κάθε μήνα και στις θεματικές που έχουν συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό υποψηφίων εκπαιδευομένων.


Τα προαναφερθέντα θεματικά πεδία δομούνται σε πολλαπλά επιμέρους εκπαιδευτικά προγράμματα διάρκειας 25 μέχρι 125 ωρών και για την παρακολούθηση των προγραμμάτων ανάλογα με τη διάρκειά τους, ο εκπαιδευόμενος, αποκτά «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης».


Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα του Κ.Ε.Ε. απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και είναι απαραίτητη η προσκόμιση  σε φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας  ή του Διαβατηρίου τους.
Τα τμήματα καταρτίζονται με βάση τον αριθμό των αιτήσεων, που έχουν δηλώσει σε κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Εάν υπάρχει ικανός αριθμός αιτούντων για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο τότε συγκροτείται το αντίστοιχο τμήμα. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων είναι μεγαλύτερος από 20 (μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων ανά τμήμα), ενεργοποιείται η διαδικασία δημιουργίας και νέου δεύτερου τμήματος. Τμήματα με λιγότερο από 12 εκπαιδευόμενους δεν μπορούν να ξεκινήσουν.

Η αίτηση συμμετοχής εκπαιδευομένου ισχύει για ένα Εκπαιδευτικό Έτος. Για το επόμενο έτος απαιτείται εκ νέου αίτηση.Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε :


α) στο Τμήμα Παιδείας του Δήμου Αμαρουσίου,


Ολυμπίας & Επταλόφου, στα τηλέφωνα 210-6174321-5, από τις 08.00 – 12.00


β) στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Χαλανδρίου στο τηλέφωνο 210-6823964
(ώρες λειτουργίας καθημερινά 09.00-17.00)

Μετάβαση στο περιεχόμενο