Προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων από τον Δήμο Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email


 

Ο Δήμος Αμαρουσίου, σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Χαλανδρίου (Κ.Ε.Ε), προτίθεται να λειτουργήσει προγράμματα Ενηλίκων τα οποία αποτελούν μια σύγχρονη προσέγγιση στον τομέα της Δια Βίου Μάθησης. Σκοπός των προγραμμάτων αυτών είναι να συμβάλουν στην προσωπική ανάπτυξη, στην απασχόληση, στην κοινωνική συμμετοχή καθώς και στην πολιτισμική καλλιέργεια όλων των πολιτών, ανεξάρτητα από την οικονομική και κοινωνική κατάσταση, τη χώρα καταγωγής τους, την ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο.

Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων είναι δομές της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε) και η λειτουργία τους υποστηρίζεται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε). Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.

Τα γνωστικά πεδία είναι τα εξής :
 1. Ελληνική Γλώσσα – Ιστορία


 2. Ευρωπαϊκές Γλώσσες – Ευρωπαϊκή Ιστορία


 3. Περιβάλλον – Πολιτισμός – Τουρισμός -Περιφερειακή Ανάπτυξη


 4. Βασικές γνώσεις Μαθηματικών- Στατιστικής


 5. Τεχνολογίες πληροφορικής – Επικοινωνιών


 6. Ενεργός πολίτης: Δικαιώματα – Υποχρεώσεις


 7. Πολιτισμός – Τέχνες – Διαχείριση ελεύθερου χρόνου


 8. Οικονομία – Διοίκηση- Επιχειρήσεις


 9. Ειδικά Προγράμματα

Τα προγράμματα αυτά παρέχονται δωρεάν.  


Τα προαναφερθέντα θεματικά πεδία δομούνται σε πολλαπλά επιμέρους εκπαιδευτικά προγράμματα διάρκειας 25 μέχρι 100 ωρών και για την παρακολούθηση τους ο εκπαιδευόμενος αποκτά «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης».
Τα προγράμματα μπορούν να ξεκινούν κάθε μήνα, ανάλογα με τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων. Το αντικείμενο των προγραμμάτων θα καθορίζεται από τη ζήτηση κάθε θεματικού πεδίου. Αιτήσεις για τα παραπάνω προγράμματα κατατίθενται διαρκώς, μέχρι και το μήνα Μάρτιο.
Απαραίτητη προϋπόθεση λειτουργίας των τμημάτων αυτών είναι η συμπλήρωση επαρκούς αριθμού συμμετεχόντων.


Για την αίτηση συμμετοχής και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε : • στον Τομέα Παιδείας του Δήμου Αμαρουσίου, Ολυμπίας 7, στα τηλέφωνα 210-6174324, από τις 08.00 – 12.00

 • στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Χαλανδρίου στο τηλέφωνο 210-6823964 (ώρες λειτουργίας καθημερινά 09.00-17.00)

Μετάβαση στο περιεχόμενο