Πραγματοποιήθηκε ο Δημόσιος Απολογισμός για το 2012 στο Δήμο Αμαρουσίου.

Print Friendly, PDF & Email


Γ. Πατούλης:  Με το έργο μας δίνουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας των συμπολιτών μας, ενισχύουμε το δίχτυ αλληλεγγύης γι’ αυτούς που μας χρειάζονται , αξιοποιούμε τα χρήματα των πολιτών με διαφάνεια κι αποτελεσματικότητα.

Πραγματοποιήθηκε ο Δημόσιος Απολογισμός για το 2012 , στο Δήμο Αμαρουσίου, σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε για το σκοπό αυτό.

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γ. Πατούλης ανέδειξε στην πρωτομιλία του τα κύρια σημεία της δημοτικής πολιτικής που ασκήθηκε από τη Διοίκηση του Δήμου τη χρονιά που πέρασε.

Παρατίθενται τα βασικότερα σημεία της τοποθέτησης του

Οι άξονες της δημοτικής οικονομικής πολιτικής του 2012

 «Επιλέξαμε το δρόμο της ευθύνης, της συνέπειας, της αποτελεσματικότητας. Με στόχο μια πολιτική οικονομικής εξυγίανσης και ανάπτυξης ο Δήμος Αμαρουσίου στάθηκε επάξια στην υπηρεσία του πολίτη, λειτουργώντας όλες τις υπηρεσίες του, χωρίς να καταργηθεί καμία. Παρόλο που οι περικοπές στους ΟΤΑ έγγιζαν 70% τα τελευταία 3,5 χρόνια, ο Δήμος Αμαρουσίου κινήθηκε σε τροχιά ανάπτυξης μέσα από τη διαφανή και νοικοκυρεμένη διαχείριση, την οργάνωση και τον έλεγχο, με μόνο στόχο της οικονομικής πολιτικής ήταν το Όφελος για τον πολίτη!!!

Για πρώτη φορά στην ιστορία του Αμαρουσίου, αποφάσισε η Διοίκηση του Δήμου Αμαρουσίου την ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ δημοτικά τέλη χιλιάδες νοικοκυριά, μικρές επιχειρήσεις και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού

Μέσα από το σχέδιο οικονομικής εξυγίανσης και υποστήριξης του Δήμου που εφαρμόσαμε

1. καταφέραμε την επαναδιαπραγμάτευση και το κούρεμα των δανείων του παρελθόντος, εξοικονομώντας αρκετά εκατομμύρια ευρώ
2. διεκδικήσαμε και πετύχαμε τη μέγιστη δυνατή χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών με 19,4 εκατομμύρια ευρώ, χρήματα που προορίζονται για να αποπληρωθούν ληξιπρόθεσμες οφειλές προηγούμενων ετών
3. προχωρήσαμε στην επιμήκυνση των δανειακών μας υποχρεώσεων κατά 25 χρόνια, διασφαλίζοντας χαμηλότερο επιτόκιο
4. εξασφαλίσαμε τη βιωσιμότητα πολλών προγραμμάτωνκαι υπηρεσιών που παρείχαμε στους πολίτες, με τον εξορθολογισμό του κόστους τους και την μετακύλιση μέρους του κόστους αυτού στους χρήστες, όπως π.χ. στη Δημοτική Συγκοινωνία, στα αθλητικά και πολιτιστικά προγράμματα, κλπ..

Η  αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια στον τρόπο που διοικήσαμε και συνεχίζουμε να διοικούμε, αποτυπώνεται ξεκάθαρα στις εκθέσεις αποτελεσμάτων ελέγχου του Γενικού λογιστηρίου του Κράτους, οι οποίες είναι ιδιαίτερα εγκωμιαστικές για το Δήμο μας.»

Νέο οργανόγραμμα με μείωση των Νομικών Προσώπων του Δήμου

Προχωρήσαμε και το 2012 στην εφαρμογή ενός νέου, περισσότερου ευέλικτου και οικονομικότερου στη λειτουργία του,  μοντέλου οργάνωσης του Δήμου, μέσω της μείωσης του αριθμού των ΝΠΔΔ, των Οργανισμών και των Επιχειρήσεων του Δήμου, διασφαλίζοντας όμως την εργασιακή ασφάλεια των εργαζομένων, μέσα από μια διαδικασία μετάβασης του προσωπικού  από τα ΝΠΔΔ σε προσωποπαγείς θέσεις στον ίδιο το Δήμο.

Έργα χωρίς επιβάρυνση των δημοτών

Η χρηματοδότηση των τεχνικών έργων στο Δήμο Αμαρουσίου το 2012 έγινε κυρίως μέσω πόρων από εθνικά προγράμματα και όχι με χρήματα των δημοτών ενώ παράλληλα, η εκτέλεση πολλών έργων εξ αυτών, υλοποιείται μέσω αξιοποίησης του ήδη υπάρχοντος προσωπικού του Δήμου, κι όχι με ανάθεση εργολαβιών.

Μάχη για την καθαριότητα

Είναι σημαντική η προσπάθεια που έγινε το 2012 να κρατήσουμε την πόλη καθαρή, είναι σπουδαίο και κοπιώδες έργο που επιτελούν οι υπηρεσίες καθαριότητας, ενώ παράλληλα εξήρε και επιβράβευσε το φιλότιμο και την εργατικότητα του προσωπικού « το οποίο» ανταποκρίθηκε με αυτοθυσία και ετοιμότητα στην αποστολή του παρά τις ακρωτηριαστικές περικοπές στους μισθούς του Χωρίς τη δική τους συμβολή, η πόλη μας δεν θα ήταν καθαρή»

Έργα στο Μαρούσι το 2012

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου ανέφερε στον απολογισμό τα σημαντικότερα έργα που έγιναν στην πόλη το 2012, όπως:
• η προώθηση των διαδικασιών για την καταχώρηση της μελέτης πράξης εφαρμογής στην περιοχή Επέκταση Αγίου Θωμα στο κτηματολόγιο.
• η συμπλήρωση των διαδικασιών για την έγκριση των πολεοδομικών μελετών με ΠΔ των περιοχών Δηλαβέρη και Ελληνική Παιδεία και οριστική υποβολή στο ΥΠΕΚΑ των σχετικών φακέλων
• η ανάρτηση της μελέτης Μερική ανασύνταξη και διορθωτικές πράξεις στην περιοχή Αγίου Θωμά
• η έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης Κάτω Σωρός Τύμβος Μαρμαράδικα
• στο πλαίσιο του βασικού στόχου για κατασκευή εκτεταμένου δικτύου όμβριων υδάτων σε όλο το Μαρούσι, υλοποιήθηκαν οι σχετικές μελέτες ομβρίων για τις περιοχές Ανάβρυτα, Στούντιο, Ψαλίδι, Νέα Λέσβος, Κοκκινιά, Πολύδροσο, Σωρός, Α. Θωμάς, Νέο Μαρούσι. Χωρίς τις μελέτες αυτές δεν μπορεί να γίνει κανένα έργο αντιπλημμυρικής προστασίας.
• εγκρίθηκε από το πράσινο ταμείο η χρηματοδότηση για το αυτοματοποιημένο σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων στο Δήμο Αμαρουσίου
• εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στο Δήμο Αμαρουσίου
• Αξιολογήθηκε θετικά η ένταξη της πράξης Βιοκλιματική Αναβάθμιση Γειτονιών μέσω δημιουργίας διαδρομής πεζών ποδηλάτων, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ
• παραδόθηκε σε χρήση η πεζογέφυρα Κηφισίας και Αναβρύτων
• Παραδόθηκε σε χρήση το κλειστό γυμναστήριο του 2ου Γυμνασίου Λυκείου
• ολοκληρώθηκε το έργο Διαδρομές Ζωής- Πνοή Περιβάλλοντος στο Ανατολικό Μαρούσι
• υλοποιήθηκε κατά 40% η κατασκευή του Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 285 στην Κοκκινιά.
• στον τομέα της οδοποιίας έγιναν παρεμβάσεις σε Α. Φιλοθεη, Νέα Λέσβο, Κοκκινιά , Ανάβρυτα
• υλοποιήθηκε η πράξη εφαρμογής στις περιοχές Στουντίου Νέου Αμαρουσίου που αφορούσε διανοίξεις, διαμορφώσεις, ασφαλτοστρώσεις οδών, κλπ.
• εκπονήθηκε η οριστική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το Ρέμα Σαπφούς και διαβιβάστηκε προς έγκριση στους αρμόδιους φορείς
• έγιναν οι απαιτούμενες ενέργειες για την αδειοδότηση λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου και του Ωδείου.
• κατασκευάστηκε δίκτυο ακαθάρτων στην περιοχή Σωρού- Λάκκα Κόττου
• στο τέλος του 2011 είχε ολοκληρωθεί το 95% του δικτύου αγωγών ακαθάρτων του Δήμου Αμαρουσίου, ενώ κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς πραγματοποιήθηκαν περίπου 90 συνδέσεις με τους κεντρικούς αγωγούς
• οι υπηρεσίες του Δήμου φρόντισαν ώστε να γίνει η συντήρηση των 57 σχολικών μονάδων της πόλης,


Δήμος Αμαρουσίου ανθρωπιάς και αλληλεγγύης.


Και το 2012 λειτούργησαν προς όφελος των πολιτών οι πρότυπες κοινωνικές δομές, που έχει αναπτύξει ο Δήμος. Οι δομές αυτές λειτουργούν υποδειγματικά κι ενισχύονται διαρκώς με νέες , με τη συμβολή όχι μόνον των εργαζομένων του Δήμου, αλλά και των δεκάδων εθελοντών.


• Μέσα από το γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου , 266 ενεργοί εθελοντές προσφέρουν ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες τους στους 5 τομείς δράσεις του γραφείου.
• Εκμεταλλευόμαστε τις απεριόριστες δυνατότητες  που μας δίνει η συνεργασία του Γραφείου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Δήμου Αμαρουσίου με τις τοπικές επιχειρήσεις , που αναπτύσσουν προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, όσο και με τις εθελοντικές ομάδες πολιτών.
• Το Δημοτικό μας Πολυιατρείο, όπου 43 εθελοντές γιατροί  24 διαφορετικών ειδικοτήτων προσέφεραν υπηρεσίες υγείας σε περισσότερους από 4.500 συμπολίτες μας , κυρίως άπορους και ανασφάλιστους, στους οποίους χορηγούνται και φάρμακα δωρεάν, μέσα από τη λειτουργία του Κοινωνικού μας Φαρμακείου.
• Το Δημοτικό Ασθενοφόρο, παραμένει στην πρώτη γραμμή για την στήριξη ανήμπορων συμπολιτών μας.
• Πετύχαμε να διασφαλίσουμε τη συνέχιση των προγραμμάτων προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ και Κοινωνική Μέριμνα.
• Στο πλαίσιο των προγραμμάτων πρόληψης της υγείας έγιναν δωρεάν εμβολιασμοί, προληπτικές εξετάσεις και ενημερώσεις για σημαντικές παθήσεις που απειλούν το σύγχρονο κόσμο.
• Χιλιάδες μαθητές της πόλης συμμετείχαν σε προγράμματα προληπτικής ιατρικής, έκαναν οδοντιατρικό έλεγχο, συμμετείχαν σε δράσεις για την πρόληψη του καρκίνου του δέρματος, παρακολούθησαν το Πρόγραμμα Παιδειατροφή, κ.λ.π..
• Το Κοινωνικό Παντοπωλείο, μέσα από το οποίο λαμβάνουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης 390 οικογένειες της πόλης.
• Στους άπορους συμπολίτες μας παρείχαμε καθημερινά 100 μερίδες φαγητό, μέσα από τα Γεύματα Αγάπης που διοργανώνονται στη «Γωνιά Αγάπης, Προσφοράς και Αλληλεγγύης».
• Στον ίδιο χώρο λειτουργεί και η Δημοτική Ιματιοθήκη, μέσα από την οποία μοιράστηκαν σε άπορους συμπολίτες μας διάφορα είδη πρώτης ανάγκης.
• Με τη βοήθεια των κοινωνικών μας λειτουργών διαθέσαμε  σχολικά είδη και παιχνίδια αλλά και δωρεάν φοίτηση σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και Ξένων Γλωσσών  του Αμαρουσίου, σε παιδιά 40 οικογενειών με μικρή οικονομική δύναμη.
• Λειτούργησε και το 2012 το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης.
• Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών και νέων με αναπηρία, μέσα από τη λειτουργία του οποίου παρέχουμε υπηρεσίες σε 25 παιδιά με νοητική στέρηση και αυτισμό.
• Το Κέντρο Ημέρας νόσου Αλτσχάιμερ, μέσα από το οποίο 25 ηλικιωμένοι συμπολίτες μας με άνοια, συμμετέχουν καθημερινά σε προγράμματα και τεστ μνήμης.


Ο Δήμος Αμαρουσίου επιπλέον λειτούργησε το 2012 :

• Ένα πρότυπο δίκτυο 12 Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, στους οποίους φιλοξενήθηκαν 850 περίπου παιδιά. Η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών αυτών δεν πλήρωσε τροφεία στο Δήμο και οι οικογένειες τους δεν επιβαρύνθηκαν καθόλου
• Μια πρότυπη υπηρεσία που αποδεικνύει το σεβασμό μας στους ανθρώπους που μας μεγάλωσαν και στους οποίους οφείλουμε την αγάπη μας, το ΚΑΠΗ. Στο Κεντρικό ΚΑΠΗ  και στα 5 περιφερειακά παραρτήματα του , οι μεγαλύτερη σε ηλικία συμπολίτες μας έχουν την ευκαιρία να δραστηριοποιηθούν σε δράσεις κοινωνικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, στο τμήμα εργοθεραπείας, ενώ είχαν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ιατρικής πρόληψης και δωρεάν εξετάσεων, σε φυσιοθεραπείες χωρίς κόστος,  σε συνταγογράφηση των φαρμάκων τους. Αλλά και να συμμετάσχουν σε προγράμματα καλοκαιρινών διακοπών , θαλάσσια μπάνια
• Την επιτυχία με την οποία λειτούργησε το 2011 το ΚΑΠΗ Αμαρουσίου αποδεικνύουν τα 2.353 μέλη του,  οι 2.081 ανανεώσεις μελών, καθώς και οι 272 νέες εγγραφές σε αυτό.

Επιπλέον,
• Οργανώθηκαν 3 εθελοντικές αιμοδοσίες και συγκεντρώθηκαν 591 φιάλες αίματος .
•  Στον τομέα του Αθλητισμού, ο Δήμος Αμαρουσίου προσέφερε στους συμπολίτες μας πολλές και ποιοτικές επιλογές άθλησης.
• Μέσα από τους 52 αθλητικούς χώρους της πόλης , 4.600 συμπολίτες μας συμμετείχαν σε 32 αθλήματα και δραστηριότητες , με 880 ώρες προγραμμάτων την εβδομάδα, με την αρωγή 80 καθηγητών φυσικής αγωγής.
• 790 παιδιά συμμετείχαν στο καλοκαιρινό αθλητικό κάμπ
που διοργανώσαμε.


Σημαντικές και ποιοτικές επιλογές προσφέραμε σε εκατοντάδες δημότες  και στον τομέα του πολιτισμού και της αναψυχής
 
• διοργανώνοντας 91 διαφορετικές εκδηλώσεις μέσα στο χρόνο ( σχεδόν 1 ανά 3,5 ημέρες)
• αξιοποιώντας τη Βορέειο Βιβλιοθήκη και το δίκτυο των Μουσείων του Δήμου, το Δημοτικό μας Ωδείο αλλά και τα Πολιτιστικά μας Προγράμματα.
• Πάνω από 27.000 ήταν οι επισκέπτες των μουσείων και της Βιβλιοθήκης μας τη χρονιά που μας πέρασε.
• Ενώ ξεπερνούν τις 4500 οι χρήστες των υπηρεσιών που προσφέραμε μέσα από το Δημοτικό Ωδείο και τα τμήματα Πολιτισμού που λειτουργήσαμε.
• Σε νέο χώρο μετεγκαταστάθηκε το 2012 και το Μουσείο Θεάτρου Σκιών Ευγένιος Σπαθάρης.


Κλείνοντας την ομιλία του, ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κος Πατούλης ευχαρίστησε τους αντιδημάρχους αλλά και όλους τους δημοτικούς συμβούλους για τη συμβολή τους στο έργο που επιτελεί καθημερινά η διοίκηση του Δήμου, και έδωσε το περίγραμμα των θέσεων και αρχών της Διοίκησης για το επόμενο διάστημα τονίζοντας :


« Μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο και για κάποιους η περίοδος αυτή είναι ευκαιρία να αποδείξουν ότι υπάρχουν. Η Διοίκηση μας είναι αποφασισμένη να συγκρουστεί μέχρι τέλους με τις δυνάμεις του λαϊκισμού, με όσους προσπαθήσουν να εμποδίσουν να ολοκληρωθεί το έργο μας.
Σε αυτό θα είμαστε ανυποχώρητοι.  Ο αγώνας που δίνουμε είναι καταρχήν ιδεολογικός. Για κάποιους προτεραιότητα είναι η διατήρηση κάποιων κακώς εννοουμένων «κεκτημένων προνομίων»,  χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις ανησυχίες και αγωνίες της μεγάλης πλειοψηφίας των συμπολιτών μας, που το μόνο συμφέρον της είναι το έργο που μένει. Για κάποιους προτεραιότητα είναι να μην δίνονται λύσεις σε κρίσιμα ζητήματα, όπως αυτό της απασχόλησης, γιατί η διαιώνισή τους,  τους προσφέρει πρόσκαιρα μικροκομματικά οφέλη. Για μας προτεραιότητα είναι η ολοκλήρωση των έργων που έχουμε προγραμματίσει ή σχεδιάσει και η  ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης , με προτεραιότητα  στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων συμπολιτών μας. Γι κάποιους προτεραιότητα έχει η διατήρηση ενός ξεπερασμένου αναπτυξιακού προτύπου , που διαμορφώθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες, ενός προτύπου που αντιμετώπιζε το βόλεμα στο Δημόσιο ως ύψιστο στόχο.  Για μας προτεραιότητα είναι αφενός να διαφυλάξουμε τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας και παράλληλα να προσφέρουμε εναλλακτικές λύσεις στο μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα που είναι η ανεργία.
Απέναντι στην πρόκληση αυτή, απέναντι στην αντιπαράθεση των δύο διαφορετικών ιδεολογιών που συγκρούονται αυτήν την περίοδο , οφείλουν οι υγιείς δυνάμεις της τοπικής μας κοινωνίας να συσπειρωθούν.
Εγώ σε αυτόν τον αγώνα μπαίνω για μια ακόμη φορά μπροστά,  γιατί είναι ένας αγώνας από τον οποίο δεν έχω δικαίωμα να λείψω,  γιατί είναι ένας αγώνας που αφορά το μέλλον της πόλης και των παιδιών μας». 

Μετάβαση στο περιεχόμενο