ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 3ου Π.Π.ΚΑΠΗ

Print Friendly, PDF & Email

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»«ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ» (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 105/2017 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά την 22η  Συνεδρίαση του Σώματος, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 240 § 2, 236 § 1 και 194 του Ν. 3463/2006 και τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 270/81, διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό  διαγωνισμό με φανερές και προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου εντός του 3ου Π.Π. ΚΑΠΗ Κοκκινιάς, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης διακήρυξης.

 

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο