ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ

Print Friendly, PDF & Email
Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού  για την μίσθωση ακινήτου στην Πολεοδομική Ενότητα Κοκκινιάς το οποίο θα χρησιμοποιηθεί
για τη στέγαση και  λειτουργία του Εκπαιδευτικού Κέντρου του Δήμου Αμαρουσίου.
Η Δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση του ακινήτου.
 
Η περίληψη της διακήρυξης ΑΔΑ : 61ΕΡΩΨ9-Ω2Ω
Μετάβαση στο περιεχόμενο