Περιληπτική διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια Εξοπλισμού για την Αυτοματοποίηση του χώρου Στάθμευσης του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Αμαρουσίου (09/09/2014)

Print Friendly, PDF & Email

Αντικείμενο του Πρόχειρου Διαγωνισμού είναι η προμήθεια Εξοπλισμού για την Αυτοματοποίηση του χώρου Στάθμευσης του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Αμαρουσίου.


Ημερομηνία διαγωνισμού είναι Τρίτη  9 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα έναρξης κατάθεσης προσφορών την 10.00 πμ. και ώρα λήξης την 10:30 πμ.


Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού: 6ΛΜΘΩΨ9-ΥΟΘ


Η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού: Β8ΨΖΩΨ9-93Ζ


Επισυνάπτεται  η μελέτη εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο