Περιβαλλοντική εναρμόνιση των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης στο Δήμο Αμαρουσίου βάσει του ειδικού κανονισμού λειτουργίας της Ε.ΥΔ.ΑΠ μέχρι τις 31 Ιουλίου 2012

Print Friendly, PDF & Email

ʼμεσα να εναρμονιστούν με τις κείμενες περιβαλλοντικές διατάξεις βάσει του ισχύοντος ειδικού κανονισμού λειτουργίας του Δικτύου Αποχέτευσης της Εταιρίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Ε.ΥΔ.ΑΠ) καλεί ο Δήμος Αμαρουσίου τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης (εστιατόρια, ψητοπωλεία, ταβέρνες, καντίνες κλπ.) που δραστηριοποιούνται στο Μαρούσι, και δεν έχουν έως τώρα συμβληθεί με κάποια από τις εγκεκριμένες εταιρίες συλλογής και εκμετάλλευσης μαγειρικών ελαίων.


Βάσει του υπ’ αριθμ. 400453/19-4-2012 εγγράφου της Ε.ΥΔ.ΑΠ που ενημερώνει για τη θέση σε ισχύ του ειδικού κανονισμού λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης, οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης οφείλουν να διαχωρίζουν τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λίπη και έλαια στην «πηγή» προτού εισέλθουν στο δίκτυο αποχέτευσης και να τα συλλέγουν προς αξιοποίηση ή διάθεση σύμφωνα με τα οριζόμενο στον εθνικό σχεδιασμό για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 1774/2005 και τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους.


Επιπλέον, οι επιχειρήσεις αυτές οφείλουν να εγκαταστήσουν και να λειτουργούν κατάλληλες διατάξεις λιποσυλλογής ώστε όσα λίπη και έλαια δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν στην πηγή τους να παγιδεύονται σε αυτές. Παράλληλα, υποχρεούνται να τηρούν αρχείο των συμβάσεών τους με επιχειρήσεις που είναι εγκεκριμένες ως προς την αποκομιδή των λιπών και ελαίων καθώς και με τα σχετικά παραστατικά αποκομιδής.


Ο κατάλογος των αδειοδοτημένων εταιριών για τη συλλογή και μεταφορά βρώσιμων λιπών και ελαίων (κωδικός Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων – Ε.Κ.Α 20.01.25) βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΕ.Κ.Α όπου μπορείτε να εντοπίσετε τις εν λόγω εταιρίες, ακολουθώντας τον εξής σύνδεσμο www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=438&language=el-GR και επιλέγοντας «Μητρώο επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων».


Οι προβλεπόμενες επιχειρήσεις παρακαλούνται να προβούν άμεσα στις σχετικές ενέργειες έως τις 31 Ιουλίου 2012.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής στον κ. Δημήτρη Πουλημένο στο τηλ. 2132038253.

Μετάβαση στο περιεχόμενο