Παρουσίαση από τον Δήμαρχο Αμαρουσίου Γ. Πατούλη του περιβαλλοντικού προγράμματος για την βιώσιμη ανάπτυξη στο Μαρούσι στην εκδήλωση της Νομαρχίας Αθηνών και του ΕΒΕΑ.

Print Friendly, PDF & Email


|download file .jpg 100KB|


|donwload file .jpg 172KB|


 


Το πρόγραμμα ενός ολοκληρωμένου περιβαλλοντικού σχεδιασμού από έργα και παρεμβάσεις που εξελίσσονται στο Μαρούσι για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης ανέπτυξε ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης στην εκδήλωση που διοργάνωσαν η Νομαρχία Αθηνών και το Ε.Β.Ε.Α ( Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών) με θέμα:« Η Αθήνα απέναντι στην κλιματική αλλαγή»    

Οι άξονες έργου για την προστασία και βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος που ο Δήμος Αμαρουσίου έχει θέσει ως πρώτη προτεραιότητα  στοχεύουν στη βελτίωση της διαβίωσης των πολιτών, στην προσέλευση κατοίκων και επιχειρήσεων, στη συνολική αναβάθμιση της πόλης, στην υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου αστικών μετακινήσεων και στην υλοποίηση μιας σειρά έργων στον τομέα της ενίσχυσης και αναβάθμισης του Αστικού Πρασίνου της πόλης.        

Οι άξονες αυτοί αποτελούν ορισμένες από τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές της βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου Αμαρουσίου με χρονικό ορίζοντα  τουλάχιστον πενταετίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Αμαρουσίου αποτελεί έναν από τους λίγους  δήμους σε πανελλαδικό επίπεδο που εφαρμόζει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης EMAS.

Ήδη ο Δήμος Αμαρουσίου έχει προχωρήσει στη σύνταξη ειδικών προγραμμάτων ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, αλλά στον προγραμματισμό έργων μέσα από το επιχειρησιακό του πρόγραμμα, επιδιώκοντας παράλληλα όσον το δυνατόν περισσότερες χρηματοδοτήσεις τόσο από εθνικούς όσο και από κοινοτικούς πόρους.

Μεταξύ των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι:                       
– Η έγκριση από την Επιτροπή Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ( ΕΟΧ) η πρόταση που είχε υποβάλλει ο δήμος με θέμα την « Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας του νερού και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Δήμο Αμαρουσίου»
– Η έγκριση από το ΕΣΠΑ του έργου « Διαδρομές Ζωής – Πνοή Περιβάλλοντος στο Μαρούσι » συνολικού προϋπολισμού 2.000.000 Ευρώ.
– Στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον  (ΕΠΠΕΡ), εκπόνηση μελέτης ενεργειακού ανασχεδιασμού των κτηρίων και του περιβάλλοντος χώρου στο συγκρότημα εργατικών πολυκατοικιών με εφαρμογή στοιχείων βιοκλιματικού σχεδιασμού, ενώ έχουν γίνει επενδύσεις σε σχολεία και άλλα δημόσια κτήρια μέσω της υποκατάστασης καυσίμων με φυσικό αέριο.
– Ανάπλαση του ιστορικού κέντρου του Αμαρουσίου με βιοκλιματικό σχεδιασμό, μετά από έγκριση της δαπάνης από το πρόγραμμα των χρηματοδοτούμενων από την Νομαρχία της Αθηνάς έργων με προϋπολογισμό ύψους 7.600.000 Ευρώ   

Τη διετία 2007 -2008 έχουν γίνει μεταξύ άλλων:       
• Η φύτευση περισσότερων από 1.200 νέων δένδρων και 40.000 θάμνων και φυτών.
• Η σταδιακή αναβάθμιση όλων των υφιστάμενων πάρκων της πόλης.
• Η συμμετοχή του Δήμου Αμαρουσίου σε διαδημοτικά προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος. 
• Η επαν-απαλλοτρίωση του κτήματος Καρέλλα, προκειμένου να διαφυλαχθεί  από την οικοπεδοποίηση, ώστε να μετατραπεί  σε χώρο αναψυχής και πρασίνου, με εξασφάλιση της πρόσβασης σε αυτό όλων των πολιτών.
• Η δημιουργία μιας «πράσινης συμμαχίας εθελοντών» από πολίτες κάθε ηλικίας από κάθε γειτονιά της πόλης, οι οποίοι σε συνεργασία με το Δήμο αναπτύσσουν δράσεις που έχουν σαν στόχο τη φύλαξη και πυροπροστασία των υφιστάμενων χώρων πρασίνου.
• Η υποβολή πρότασης στο «Πρόγραμμα Πράσινη Ζωή στην πόλη», την οποία ανέφερα παραπάνω, μέσα από το οποίο φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε «πράσινες διαδρομές» κατά μήκος των γειτονιών του Αμαρουσίου.
• Η ολοκλήρωση του δημόσιου διαλόγου για την αναθεώρηση των χρήσεων γης και η ψήφιση του νέου σχεδίου από το Δημοτικό Συμβούλιο, μέσα από το οποίο στοχεύουμε  μεταξύ άλλων να πετύχουμε και την  ενίσχυση του αστικού πρασίνου στο Μαρούσι και την ενίσχυση των χρήσεων κατοικίας σε βάρος των εμπορικών χρήσεων.
• Η δημιουργία «πράσινων πεζοδρομίων», σε όλες τις γειτονιές της πόλης.
• Η ανακατασκευή των αύλειων χώρων των σχολείων μας, στις οποίες προβλέπεται να φυτευτούν δέντρα και φυτά.
• Η συμμετοχή του Δήμου σε προγράμματα ανακύκλωσης. Πρόσφατα μάλιστα ανακηρυχθήκαμε πρώτος Δήμος στο Λεκανοπέδιο, μετά το Δήμο της Αθήνας, στην ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της ομιλίας του Δημάρχου Γιώργου Πατούλη.
           


Μετάβαση στο περιεχόμενο