Παράταση των Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου μερικής απασχόλησης ζητά ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γ. Πατούλης

Print Friendly, PDF & Email

Την παράταση της προθεσμίας λήξης των συμβάσεων 99 ατόμων που απασχολούνται στο Δήμο με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (Σ.Ο.Χ) μερικής απασχόλησης, δεκαοκτάμηνης διάρκειας, ζητά από την κεντρική εξουσία ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης, με επιστολή του προς τους υπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ιωάννη Ραγκούση, και Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκα Κατσέλη. Η παράταση «προκειμένου να καλυφθεί το διάστημα των δεκαοκτώ μηνών που είχε αρχικά εγκριθεί», σύμφωνα με τον κ. Πατούλη, είναι αναγκαία λόγω της δίμηνης καθυστέρησης στην έναρξη ισχύος των συμβάσεων που υπαγόρευσε η διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών του 2009.

Στην επιστολή του ο κ. Πατούλης εκθέτει το χρονικό της υπόθεσης αλλά και το λόγο για τον οποίο ο Δήμος ζητά να παραταθεί η προθεσμία ολοκλήρωσης της δεκαοκτάμηνης περιόδου των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή του προς τους αρμόδιους υπουργούς ο Γιώργος Πατούλης, επισημαίνε: «το συγκεκριμένο προσωπικό προσελήφθη σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 71466/26-10-09 ανακοίνωση του Δήμου για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα. Στο εγκριτικό έγγραφο του επιχειρησιακού προγράμματος, οι συμβάσεις δεν μπορούσαν να καταρτισθούν νωρίτερα από την 1/11/2009 με καταληκτική ημερομηνία ισχύος την 30/4/2011. Ωστόσο, η έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου, βάσει του οποίου γίνονταν οι προσλήψεις του ανωτέρω προσωπικού, παρελήφθη κατά το κρίσιμο διάστημα των τριάντα ημερών πριν τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών του Οκτωβρίου 2009. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι προσλήψεις και οι προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες απαγορεύονται κατά το ανωτέρω διάστημα, μέχρι την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης. Κατόπιν των ανωτέρω, ο Δήμος προέβη στην απαιτούμενη διαδικασία μετά την ορκωμοσία της κυβέρνησης, ενώ τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στις 5/1/2010. Ως εκ τούτου, ήδη είχε χαθεί αρκετός χρόνος σε σχέση με την καταληκτική ημερομηνία των συμβάσεων αυτών».

Μετάβαση στο περιεχόμενο