Παράταση της προθεσμίας έγκρισης δημοτικών προϋπολογισμών ζητεί ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης

Print Friendly, PDF & Email

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης ζητεί με επιστολή του προς τους συναρμόδιους υπουργούς την παράταση της προθεσμίας έγκρισης δημοτικών προϋπολογισμών, λόγω των πολιτικών εξελίξεων, καθώς και της καθυστέρησης απόδοσης στην Αυτοδιοίκηση θεσμοθετημένων πόρων.

Επιπλέον ζητεί τη συνέχιση δημοτικών έργων που είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και να δοθεί παράταση ενός έτους στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 το οποίο εκπνέει την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Ειδικότερα στην επιστολή που απευθύνεται  προς τους υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομικών και Οικονομίας, Ν. Βούτση, Ε. Τσακαλώτο και Γ. Σταθάκη, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ επισημαίνει ότι, εξαιτίας της μη απόδοσης νομοθετημένων πόρων, δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα στην υλοποίηση του τρέχοντος δημοτικού προϋπολογισμού. Παράλληλα, ζητεί να οριστεί χρονοδιάγραμμα καταβολής των πόρων αυτών.

Όπως υπογραμμίζει, σύμφωνα με τον νόμο, θα πρέπει έως τις 5 Σεπτεμβρίου να έχουν εγκριθεί από τις οικονομικές επιτροπές των δήμων, τα σχέδια των προϋπολογισμών τους. Τα σχέδια αυτά, θα πρέπει στη συνέχεια να αποσταλούν για έλεγχο στο Οικονομικό Παρατηρητήριο, δια μέσου του κόμβου Διαλειτουργικότητας.

«Είναι προφανές, ότι δεδομένων των πολιτικών εξελίξεων και της τραγικής οικονομικής συγκυρίας, κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. Η οικονομική κατάσταση των Δήμων επιδεινώνεται έτι περαιτέρω από τη μη εξόφληση από μέρους της ΔΕΗ, των αποδιδόμενων στους δήμους ίδιων πόρων, γεγονός που καθιστά τους προϋπολογισμούς, μη πραγματοποιήσιμους» τονίζει στην επιστολή του , ο κ. Πατούλης.

Σχετικά με το ΕΣΠΑ επισημαίνει ότι η ΚΕΔΕ εκφράζει για ακόμη μία φορά την έντονη ανησυχία της, σχετικά με τη μη συνέχιση των έργων του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 που με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Με βάση τα παραπάνω, καλεί τους εμπλεκόμενους υπουργούς, να ορίσουν το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των υποχρεώσεων του Κεντρικού Κράτους προς του Δήμους, να παραταθεί η τελική έγκριση των σχεδίων Δημοτικών Προϋπολογισμών από τις Οικονομικές Επιτροπές των Δήμων, κατά δύο (2) μήνες, να δώσουν τη δυνατότητα προσωρινής χρηματοδότησης των ανταποδοτικών υπηρεσιών από πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεις,να συνεχιστούν τα δημοτικά έργα που είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και έχουν «παγώσει» με δική τους ευθύνη και να δοθεί παράταση ενός (1) έτους στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 το οποίο εκπνέει την 31η Δεκεμβρίου 2015.

 

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο