Ο προϋπολογισμός του Δήμου Αμαρουσίου ειναι πλεονασματικος και δεν κινδυνεύουν με απολύσεις εργαζόμενοι μας

Print Friendly, PDF & Email

Απάντηση του Δήμου Αμαρουσίου στις ανακρίβειες που δημοσιεύονται σε σημερινό άρθρο της εφημερίδας ΕΘΝΟΣ


Με αφορμή το περιεχόμενο άρθρου που δημοσιεύεται στην εφημερίδα ΕΘΝΟΣ της 21ης Ιανουαρίου 2014, το οποίο υπογράφεται από τους δημοσιογράφους κ.κ. Γ. Σαραντάκο και Β. Τσίτσα , στις σελίδες 18-19, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο Δήμο Αμαρουσίου είναι παντελώς ανακριβή και δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια.  1. Είναι απολύτως ψευδές ότι ο Δήμος Αμαρουσίου παρουσίασε έλλειμμα χρήσης 2013 κατά 6.424.935 € ( δαπάνες 66.099.093 € μείον έσοδα  59.674.158 € ), όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα. Τα στοιχεία που επικαλείται η εφημερίδα δεν είναι ακριβή και δεν περιλαμβάνουν την τελευταία ενημέρωση που έχει αποσταλεί από το Δήμο Αμαρουσίου στη βάση δεδομένων του Κόμβου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.
  2. Η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος Αμαρουσίου λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια . Μέχρι σήμερα ενημερώνει ανελλιπώς κάθε μήνα την βάση δεδομένων του Κόμβου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και τη βάση δεδομένων της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
  3. Η τελευταία ενημέρωση αφορά τον μήνα Δεκέμβριο του 2013 και πραγματοποιήθηκε την 16η Ιανουαρίου 2014 εντός των απαιτούμενων προθεσμιών. Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα απολογιστικά οικονομικά στοιχεία της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, η χρήση για το έτος 2013 έχει ως εξής:

ΕΣΟΔΑ:                              77.435.674,23 €
ΔΑΠΑΝΕΣ:                          66.208.607,66 €
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 11.227.066,57 € (πλεόνασμα και όχι έλλειμμα)


Δεν υπάρχει λοιπόν το έλλειμμα χρήσης του 2013 που επικαλούνται οι συντάκτες του άρθρου.


Τι ισχύει για το 2014


Επιπλέον, ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός του 2014 που κατατέθηκε για   έγκριση στην Περιφέρεια Αττικής την 15η Νοεμβρίου 2013 (συντάχθηκε με μήνα αναφοράς τον Ιούλιο 2013), αναφέρει ότι οι υποχρεώσεις σε τρίτους  του Δήμου Αμαρουσίου ανέρχονται στο ποσό των 4.050.119,12 €.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι  • ο Δήμος Αμαρουσίου έχει τα διαθέσιμα για να καλύψει τις ανάγκες του ( το οποίο και θα πραγματοποιήσει στις αρχές του 2014 ) και ότι  όχι μόνο ελλειμματικός δεν είναι αλλά μετά από πολλά χρόνια εμφανίζει και πλεόνασμα χρήσης.
  • στα όσα ανακριβή στοιχεία αναφέρονται στο δημοσίευμα που αφορούν το Δήμο Αμαρουσίου, οι συντάκτες του δεν αναφέρουν πουθενά τις πηγές των οικονομικών στοιχείων που επικαλούνται. Σε αντίθεση με το Δήμο Αμαρουσίου, που απαντά στις ανακρίβειες με επίσημα στοιχεία, που υπάρχουν στη διάθεση των αρμόδιων κυβερνητικών φορέων.

Κανένας εργαζόμενος του Δήμου Αμαρουσίου δεν κινδυνεύει με απόλυση.


Στο ίδιο δημοσίευμα γίνεται αναφορά και για απολύσεις εργαζομένων από δημοτικές ή κοινωφελείς επιχειρήσεις από τους Δήμους που εμφανίζουν έλλειμμα στη χρήση του 2013. Στο Δήμο Αμαρουσίου δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος για τους εργαζόμενους μας, αφενός γιατί δεν υπάρχει έλλειμμα. Αφετέρου, γιατί στο Δήμο μας δεν υπάρχει καμία Δημοτική ή Κοινωφελής Επιχείρηση εν λειτουργία.


Σε κάθε περίπτωση και για να μην δημιουργούνται παραπλανητικές εντυπώσεις για το Δήμο Αμαρουσίου και την οικονομική του κατάσταση, θα συμβουλεύαμε τους συντάκτες αντίστοιχων άρθρων να επικοινωνούν με τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες μας ώστε να μην υποπίπτουν σε λάθη που τους εκθέτουν στα μάτια των αναγνωστών τους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο