Ο διαγωνισμός ευαισθησίας κυρία Διακολιού με επίκεντρο την εκμετάλλευση του τραγικού συμβάντος της απώλειας από παθολογικά αίτια ενός εργαζομένου μας είναι ανεπίτρεπτος

Print Friendly, PDF & Email

Με αφορμή ανακοίνωση της ανεξάρτητης δημοτικής συμβούλου Μαρίας Διακολιού σχετικά με την απώλεια εργαζομένων του Δήμου μας από παθολογικά αίτια, η Διοίκηση του Δήμου δια του αρμόδιου Αντιδημάρχου Βασίλη Κόκκαλη, επισημαίνει τα παρακάτω:

Η Διοίκηση του Δήμου Αμαρουσίου έχει επανειλημμένως δείξει στην πράξη την ευαισθησία και την αρωγή της προς τους εργαζομένους στον Δήμο μας. Σταθερά έχουμε σταθεί στο πλευρό τους στους δικαστικούς αγώνες για τη διεκδίκηση και εξασφάλιση μόνιμης και σταθερής απασχόλησης αλλά και καλύτερων συνθηκών εργασίας, ασφάλειας και υγιεινής.

Να σας θυμίσουμε κυρία Διακολιού την πρόσφατη δικαστική δικαίωση για τους 10 καθηγητές φυσικής αγωγής που για περισσότερα από 15 χρόνια, σταθερά στελέχωναν τα αθλητικά προγράμματα του Δήμου μέσω ανανεώσιμων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και με την συμπαράσταση της Διοίκησης του Δήμου αναγνωρίστηκαν σε αορίστου και εξασφάλισαν σταθερή απασχόληση.

Έχουμε αποδείξει ότι είμαστε η Διοίκηση που δεν θέλουμε «ομήρους» εργαζόμενους. Είναι γνωστό ότι πέρα από κομματικούς και άλλους διαχωρισμούς κόντρα στις αντιλήψεις των προηγούμενων διοικήσεων, έχουμε προσφέρει μόνιμη και σταθερή εργασία σε πολυάριθμο προσωπικό του Δήμου που για πολλά χρόνια βίωνε την αβεβαιότητα μέσα από συμβάσεις επί συμβάσεων περιορισμένης διάρκειας.

Η βούληση της Διοίκησής μας είναι σταθερή και αποδεδειγμένη ότι επιδιώκουμε τη μόνιμη και σταθερή εργασία για τους εργαζομένους μας. Μέσα από εξορθολογισμό των οικονομικών του Δήμου μας και τη διεκδίκηση της πρόσληψης των επιλαχόντων της προκήρυξης του 2008 προχωράμε σταδιακά στην τοποθέτηση μόνιμου προσωπικού σε όλες τις διευθύνσεις του Δήμου διασφαλίζοντας τη βιώσιμη και εύρυθμη λειτουργία του για τα επόμενα χρόνια.

Και αυτά είναι μερικά ενδεικτικά παραδείγματα της σταθερής μας στήριξης προς τους εργαζομένους μας.

Οπότε δεν επιτρέπεται σε κανέναν, εκμεταλλευόμενος το τραγικό αυτό περιστατικό, να επιδίδεται σε διαγωνισμό ευαισθησίας σε θέματα εργασίας αλλά και υγείας του προσωπικού μας.

Αναφορικά με τα δύο τραγικά περιστατικά του θανάτου εργαζομένων στον Δήμο μας έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:

Αναφορικά με την απώλεια του εργαζομένου μας Γεώργιο Τριανταφυλλίδη το 2016, ο οποίος έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια κατά την προσέλευσή του στην εργασία και προτού αναλάβει καθήκοντα, η Διοίκηση του Δήμου έχει πραγματοποιήσει σειρά επαφών με τη χήρα ενώπιον και μελών των σωματείων εργαζομένων του Δήμου και έχει εκφραστεί από μέρους της Διοίκησης η θετική διάθεση να γίνει χρήση της διάταξης του Ν. 2 2266/94 για δυνατότητα πρόσληψης συγγενικού προσώπου α’ βαθμού σε κενή οργανική θέση ανάλογων προσόντων στον δημόσιο τομέα. Η νομική διαδικασία είναι σε εξέλιξη και βρίσκεται στη φάση της επικοινωνίας με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αναφορικά με το τελευταίο περιστατικό απώλειας εργαζομένου μας από παθολογικά αίτια, ο συγκεκριμένος εργαζόμενος είχε προσληφθεί με οκτάμηνη σύμβαση και η παραμονή του στον Δήμο είχε παραταθεί με αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών. Βάσει της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση οκτάμηνης διάρκειας, δεν προβλέπεται η κατάθεση ιατρικής βεβαίωσης αλλά η καλή υγεία και η καταλληλόλητα για την άσκηση των καθηκόντων του πιστοποιείται αποκλειστικά με υπεύθυνη δήλωση του ιδίου του υπαλλήλου. Σημειώνεται, επίσης, ότι τον συγκεκριμένο υπάλληλο εξέτασε και ο ιατρός εργασίας και στο ιατρικό ιστορικό που κατέθεσε δεν ανέφερε κανένα παθολογικό πρόβλημα υγείας.

Ο Δήμος Αμαρουσίου τηρεί όλους τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων του κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους. Σχετικά με την καταλληλόλητα της υγείας τους και της φυσικής τους κατάστασης για την άσκηση των καθηκόντων τους σε συγκεκριμένες ειδικότητες, επισημαίνουμε ότι γιατρός εργασίας εξετάζει όλους τους εργαζομένους, τηρεί ιστορικά για την κατάσταση της υγείας τους αναφορικά με τα καθήκοντά τους και όπου κρίνεται απαραίτητο εξετάζεται η αλλαγή θέσης. Ο Δήμος Αμαρουσίου σε συνεργασία με συμβεβλημένο μικροβιολογικό εργαστήριο πραγματοποιεί προληπτικές εξετάσεις και εμβολιασμούς ανάλογα τις ανάγκες της θέσης απασχόλησης κάθε εργαζόμενου.

Και στις περιπτώσεις πρόσληψης μόνιμου προσωπικού που πλέον απαιτούν μόνο βεβαίωση παθολόγου, για περιστατικά όπου υπήρχαν σοβαρές ενστάσεις για ανταπόκριση στις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας, έγινε έγγραφη κοινοποίηση των ενστάσεων αυτών προς τον ΑΣΕΠ, το Υπουργείο Εσωτερικών και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση προκειμένου και να αποφευχθεί ο κίνδυνος για την υγεία των εργαζομένων αλλά και να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας.

Ωστόσο, πέρα από την υπευθυνότητα που επιδεικνύουμε ως Διοίκηση αναλαμβάνοντας ενέργειες προκειμένου να καλύψουμε τις αδυναμίες της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, υπάρχει και η ατομική ευθύνη του κάθε εργαζομένου που οφείλει να υποβάλλεται στους προληπτικούς ελέγχους, να θέτει υπόψη του γιατρού αληθές ιατρικό ιστορικό. Από μέρους της Πολιτείας χρειάζεται να αυστηροποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο πιστοποίησης της υγείας σε περιπτώσεις πρόσληψης προσωπικού καθώς οι ΟΤΑ δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις δομές υγείας.

Με ευαισθησία απέναντι στην απώλεια του εργαζομένου του Δήμου μας από παθολογικά αίτια και λαμβάνοντας υπόψη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, η Διοίκηση του Δήμου έχει δρομολογήσει ενέργειες προκειμένου στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να τεθεί ως θέμα η οικονομική ενίσχυση της οικογένειας του εκλιπόντος υπαλλήλου μας. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο