Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ: Θα προστατεύσουμε το Ο.Τ. 45 στην Αγία Φιλοθέη, από την οικοπεδοποίηση

Print Friendly, PDF & Email

Η σημερινή Διοίκηση του Δήμου Αμαρουσίου από το 2007 μέχρι σήμερα δίνει συστηματικό αγώνα για την προστασία της έκτασης που βρίσκεται στο Ο.Τ. 45 στην Αγία Φιλοθέη προκειμένου η έκταση αυτή ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΠΟΙΗΘΕΙ.


Ποιος είναι ο στόχος της Διοίκησης Πατούλη, αλλά και των κατοίκων
Η Διοίκηση Πατούλη έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο την προστασία της έκτασης που αφορά το Ο.Τ. 45 από την οικοπεδοποίηση. Θέλουμε το συγκεκριμένο ακίνητο να παραμείνει Κοινόχρηστος Χώρος προς όφελος των κατοίκων αλλά και της φυσιογνωμίας της περιοχής της Αγίας Φιλοθέης. Και θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν, σε νομικό και πολιτικό επίπεδο,  ώστε και το στόχο μας να πετύχουμε, αλλά και να μην επιβαρυνθούν οι παρόδιοι κάτοικοι με το κόστος της απαλλοτρίωσης.


Η απόφαση 73/2007 απέτρεψε την οικοπεδοποίηση της έκτασης
Η Διοίκηση Πατούλη ήταν αυτή που με την υπ’ αριθ. 73/2007 απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου ενέγραψε στον προϋπολογισμό του Δήμου πίστωση 800.000 €, προκειμένου να καλυφθούν οι προϋποθέσεις που έθεσε η Νομαρχία για την έγκριση της τροποποίησης και την επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης του χώρου, προκειμένου να αποτρέψει την προσπάθεια οικοπεδοποίησης της έκτασης από τους κληρονόμους Χαροκόπου, που διεκδικούν την κυριότητα της.


Ποια είναι τα νέα δεδομένα στην υπόθεση
Μετά τη λήψη της απόφασης 73/2007, ακολούθησαν μια σειρά από νομικές ενέργειες, τόσο από τους φερόμενους ως διεκδικητές της ιδιοκτησίας της έκτασης ( κληρονόμοι Χαροκόπου), όσο και από κατοίκους της περιοχής, το Δημόσιο και την Ιερά Μητρόπολη Κηφισιάς, Αμαρουσίου και Ωρωπού.  Συγκεκριμένα:


Α. Με την υπ’ αριθ. 9564/8-11-2007 απόφαση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Νομαρχίας Αθηνών  εγκρίθηκε  η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ 45 με το χαρακτηρισμό του ως κοινοχρήστου χώρου-πλατείας. Στον πίνακα των πράξεων προσκύρωσης και αναλογισμού, νομίμως κυρωθεισών με τις οικείες αποφάσεις του Νομάρχη Αθηνών, καταγράφονται ως φερόμενες ιδιοκτήτριες του απαλλοτριωθέντος λόγω ρυμοτομίας Κ.Χ. 45 οι Μαρία και Ελένη Χαροκόπου της Αρετής, η δε Αρετή Χαροκόπου φέρεται ως επικαρπώτρια του επιδίκου ακινήτου.


Β. Οι φερόμενοι ιδιοκτήτες κατέθεσαν αίτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του Δήμου Αμαρουσίου και παροδίων ιδιοκτητών με αίτημα την αναγνώρισή τους ως δικαιούχων αποζημιώσεως και τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος. Η εν λόγω αίτηση εκκρεμεί προς συζήτηση την 25.10.2013 ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου. Ειδικώς έναντι του Δήμου Αμαρουσίου οι αιτούσες επικαλούνται την υπ’ αριθ. 3314/1974 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, με την οποία ο Θεόδωρος Χαροκόπος αναγνωρίστηκε τελεσιδίκως και ήδη αμετακλήτως ως κύριος του ΟΤ 45 στο πλαίσιο αντιδικίας επί του ιδιοκτησιακού καθεστώτος μεταξύ αυτού και του Δήμου Αμαρουσίου.


Γ. Στις 13.9.2011 κοινοποιήθηκε στο Δήμο Αμαρουσίου η από 29 Αυγούστου 2011 αναγνωριστική αγωγή κατοίκων της περιοχής που αναφέρεται ειδικώς στον ΚΧ 45 και περιλαμβάνει στην ιστορική βάση της στοιχεία (τίτλους ιδιοκτησίας, δικαστικές αποφάσεις), εκ των οποίων εγείρονται ζητήματα αμφισβήτησης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος αυτού. Επί της αγωγής αυτής έχουν περαιτέρω ασκηθεί οι ακόλουθες παρεμβάσεις:  • Η από 20 Οκτωβρίου 2011 παρέμβαση της Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισιάς, Αμαρουσίου και Ωρωπού, με την οποία ζητεί να αναγνωριστεί ότι της ανήκει η έκταση κατά πλάσμα δικαίου κατά κυριότητα, νομή και κατοχή.

  • Η από 12 Οκτωβρίου 2012 παρέμβαση του Ελληνικού Δημοσίου, με την οποία ζητεί να αναγνωριστεί η κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου επί του επιδίκου ακινήτου και να διορθωθεί υπέρ αυτού η σχετική καταχώρηση στο Κτηματολόγιο.

  • Η από 23 Οκτωβρίου 2012 πρόσθετη παρέμβαση του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου «ʼγιος Γεώργιος Αγίας Φιλοθέης Αμαρουσίου» υπέρ των κατά τα ανωτέρω εναγόντων και κυρίως παρεμβαινόντων.

Η προαναφερόμενη αγωγή και οι επ’ αυτής ασκηθείσες παρεμβάσεις συζητούνται στις 21 Μαΐου 2013 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.


Νέα δεδομένα , ίδιος στόχος: Να παραμείνει κοινόχρηστος χώρος το Ο.Τ. 45
Τα νέα νομικά δεδομένα δεν μας αλλάζουν το στόχο που έχουμε θέσει. Τα λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη γιατί είναι δυνατόν να επιδράσουν στην ισχύ των διοικητικών πράξεων που έχουν εκδοθεί, μεταξύ αυτών και οι αποφάσεις του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Όμως ο στόχος μας παραμένει ίδιος. Παρά τα ψέματα που διαδίδουν με ενυπόγραφες ανακοινώσεις που μοιράζουν κάποιοι κάτοικοι της περιοχής, όπως ο Πρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου κ. Αρβανιτάκης, η Διοίκηση Πατούλη δεσμεύεται ότι το Ο.Τ. 45 θα παραμείνει Κοινόχρηστος Χώρος.


Ζητάμε από τους κατοίκους της  Αγίας Φιλοθέης να απομονώσουν όσους επιχειρούν με ψέματα να προωθήσουν προσωπικές σκοπιμότητες, σε βάρος των συμφερόντων των κατοίκων μιας από τις πιο όμορφες γειτονιές της πόλης μας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο