Ούτε ο προϋπολογισμός του 2018 αναγνωρίζει την ανάγκη για ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης της χώρας

Print Friendly, PDF & Email

Μόνο με Αποκέντρωση και Τοπική Ανάπτυξη θα βγει η χώρα από την κρίση

 

Οριακή αύξηση των Κ.Α.Π., επίτευξη ακόμη μεγαλύτερων πλεονασμάτων από τους Δήμους, καμία αναφορά για απόδοση των παρακρατηθέντων και μεγάλη  μείωση των πόρων για δημόσιες επενδύσεις είναι αυτά που επιφυλάσσει κατά κύριο λόγο ο προϋπολογισμός του 2018 για την Αυτοδιοίκηση.

Με βάση αυτά τα δεδομένα,

  • η Αυτοδιοίκηση για μια ακόμη χρονιά καλείται να σηκώσει το βάρος της επίτευξης δημοσιονομικών πλεονασμάτων, όταν το υπόλοιπο Κράτος εξακολουθεί να παράγει ελλείμματα. Και το 2018, η Τ.Α. καλείται να εμφανίσει τεράστια πλεονάσματα, ( σύμφωνα με τον ΚΠ 2018, 342 εκατ. €), όταν όλοι γνωρίζουν ότι οι Δήμοι λειτουργούν στα όρια τους.  Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ οι ΚΑΠ σε σχέση με τις προβλέψεις του ΜΠΔΣ, μειώθηκαν κατά 126 εκατ. € και το κόστος μισθοδοσίας αναμένεται να αυξηθεί κατά 68 εκατ. €, τα αντίστοιχα πλεονάσματα προβλέπεται να μειωθούν μόνο κατά 56 εκατ. €.
  • οι Δήμοι καλούνται να λειτουργήσουν δομές και να προσφέρουν  υπηρεσίες στους πολίτες χωρίς να διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους, με δεδομένο ότι έχει γίνει περικοπή κατά 65% στη χρηματοδότησή της από το Κεντρικό Κράτος τα τελευταία οκτώ χρόνια.
  • μεγάλος «χαμένος» είναι οι δαπάνες για επενδύσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που προβλέπεται να μειωθούν κατά 335 εκατ. €. Τονίζουμε  ότι σε όλη την Ευρώπη συζητούν για τον αναπτυξιακό ρόλο των τοπικών δημόσιων επενδύσεων και ότι το ζητούμενο στη χώρα μας είναι η ανάκαμψη και ανάπτυξη, που όμως δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς επενδύσεις.
  • είναι προς τη θετική κατεύθυνση το γεγονός ότι οι  προβλεπόμενοι ΚΑΠ για το 2018 είναι κατά 4,63% μεγαλύτεροι από τις εκτιμήσεις υλοποίησης του 2017, 4,01% μεγαλύτεροι από τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού του 2017, αλλά και 5,16% μικρότεροι από το 2016. Η διαφορά μεταξύ 2016-2018 οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μη απόδοση της νέας γενιάς παρακρατηθέντων.
  • Επίσης, οι προβλέψεις για τους ΚΑΠ της συνολικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε σχέση με τα εγγεγραμμένα κονδύλια στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021, είναι κατά 126 εκατ. € μικρότερες.

Η εφαρμογή του Ν. 3852/2010

Σε εκατ. €

 

Συνολικά έσοδα

% Ν. 3852

Έσοδα ΟΤΑ

Διαφορά

Φόρος Εισοδήματος

13.137

2.798

1.235

1.563

ΦΠΑ

15.845

1.901

1.000

901

Φόρος Περιουσίας

3.379

382

167

215

ΣΥΝΟΛΟ

 

5.081

2402

2.679

 

 

Στον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι τα ποσά που προβλέπονται στον ΚΠ2018 για τους ΚΑΠ είναι λιγότερο από τα μισά από αυτά που προβλέπει ο Ν. 3852/2010.

Χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο τα ΠΟΕ για το έτος 2018, που δεν έχουν ενταχθεί στον παραπάνω πίνακα, είναι:

Έσοδα 2018 από Παρελθόντα Οικονομικά Έτη

Σε εκατ. €

 

Σύνολο

% Ν. 3852

Άμεσοι φόροι ΠΟΕ

1.718

366

Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ

851

102

ΣΥΝΟΛΟ

 

468

 

 

Μόνο η ένταξη των εσόδων ΠΟΕ, στο καλάθι των ΚΑΠ, θα προκαλούσε αύξηση 468 εκατ. € .

Τέλος επισημαίνεται ότι οι αυξήσεις που προβλέπονται στα συνολικά έσοδα του Φόρου Εισοδήματος, ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ είναι μεγαλύτερες από την προβλεπόμενη αύξηση των ΚΑΠ.

Συμπέρασμα

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός 2018, παρά τις οριακές μεταβολές του, δεν μπόρεσε να κινηθεί σε διαφορετικό μήκος κύματος από τους προηγούμενους. Από την άποψη αυτή οι βασικοί στόχοι που έχουν τεθεί από την ΚΕΔΕ παραμένουν σε ισχύ.

Υπενθυμίζεται ότι οι δήμοι δεν διεκδικούν αυξήσεις. Απαιτούν:

  • την εφαρμογή του Συντάγματος και του Ν. 3852/2010
  • Ο διάλογος για τη νέα γενιά παρακρατηθέντων να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί σύντομα
  • Να μην υπάρξει καμία περαιτέρω μείωση των ΚΑΠ, ακόμα και από τους «τσεκουρεμένους» πόρους του ΜΠΔΣ
  • Να υπάρξει γενναία αύξηση της ΣΑΤΑ

Να αποδοθούν στους Δήμους οι πόροι που τους αφαιρέθηκαν με αποφάσεις του Κεντρικού Κράτους τα προηγούμενα χρόνια.

Μετάβαση στο περιεχόμενο