Ορισμός νέας ημερομηνίας ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου ‘ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ’

Print Friendly, PDF & Email

Βάσει της υπ΄ αριθμ. 273 / 2014 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην εκδίκαση ενστάσεων για το διαγωνισμό για το έργο : ‘ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ’ , ορίζεται νέα ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού για το προαναφερθέν έργο η Τρίτη 14/10/2014, με τους ίδιους όρους διακήρυξης και τις ίδιες διατάξεις (λήξη παράδοσης προσφορών ώρα 10.00 π.μ.).

 
Περίληψη Διακήρυξης


Διακήρυξη

Μετάβαση στο περιεχόμενο