Ξεκίνησαν τα προγράμματα Εκπαίδευσης Πληροφορικής Ενηλίκων του Δήμου Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email|download file .jpg 102Kb|


Ξεκίνησαν στις 16 Απριλίου τα προγράμματα Ενηλίκων με αντικείμενο διδασκαλίας  «Πληροφορική: Βασικές έννοιες Η/Υ στη σημερινή Κοινωνία της Πληροφορίας», τα οποία υλοποιεί ο Δήμος Αμαρουσίου, σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε).


Τα προγράμματα  Ενηλίκων απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες της χώρας και  αποτελούν μια σύγχρονη προσέγγιση στον τομέα της Δια Βίου Μάθησης.


Σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική ανάπτυξη, στην απασχόληση, στην κοινωνική συμμετοχή καθώς και στην πολιτισμική καλλιέργεια όλων των πολιτών.


Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων μέχρι το 2013 εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο Πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.


Τα Κ.Ε.Ε. συνιστούν μια καινοτομία στο πεδίο της δια βίου μάθησης και της ισότητας των ευκαιριών στην εκπαίδευση.


Αποτελούν το συντονιστικό φορέα σε επίπεδο νομού για την ανάπτυξη των προγραμμάτων, τη συνεργασία με τοπικούς φορείς αλλά και τη σύνδεσή τους με τον κεντρικό φορέα υλοποίησης.Οι θεματικές ενότητες που μπορούν να διδαχθούν οι ενήλικες είναι οι εξής:


    Α.  1.  Δίκτυα πληροφοριών και Η/Υ,
         2. Παράσταση και επεξεργασία πληροφοριών,
         3. Σύνδεση στο Ίντερνετ και Απαιτούμενος Εξοπλισμός,
         4. H Κοινωνία της Πληροφορίας,
         5. Θέματα αγοράς, αναβάθμισης και συντήρησης H/W και S/W,
         6. Εργονομικό περιβάλλον εργασίας    Β.  1. Προχωρημένα θέματα λειτουργικού συστήματος,
         2. Βασικές γνώσεις του περιβάλλοντος εργασίας του MS Office,
         3. Διαχείριση αρχείων και εκτυπώσεων,
         4. Προχωρημένα θέματα επεξεργασίας κειμένου (MS Word)


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε:1. στον Τομέα Παιδείας του Δήμου στα τηλέφωνα 210 6174325
     από τις 08.00 – 14.00 καθημερινά και


2. στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο τηλέφωνο 210 6823964 από τις 09.00 – 20.00 καθημερινά.


 


.


 
   Μετάβαση στο περιεχόμενο