Ξεκίνησαν οι εγγραφές στα εκπαιδευτικά προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

Το  Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Αμαρουσίου ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ενήλικες για την έναρξη δωρεάν προγραμμάτων τοπικής εμβέλειας στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:  

• Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Γενικό πλαίσιο
• Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Θρησκευτικός, Πολιτιστικός τουρισμός
• Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Οικολογικός, οινολογικός, γαστρονομικός τουρισμός
• Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Αθλητικός τουρισμός
• Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
• Αρωματικά –Φαρμακευτικά Φυτά
• Εθελοντισμός και κοινωνική δράση
• Αρχιτεκτονική κήπων
• Τοπική κοινότητα μάθησης: Λέσχη κινηματογράφου
• Τοπική κοινότητα μάθησης: Λέσχη λογοτεχνίας
• Τοπική κοινότητα μάθησης: Λέσχη θεάτρου
• Προληπτική ιατρική για την Τρίτη Ηλικία
• Εξαρτήσεις και πρόληψη
• Εργαστήρι δημιουργίας κοσμήματος
• Κοπτική ραπτική
• Εργαστήρι ψηφιδωτού
• Κατανοώ το φορολογικό σύστημα και φτιάχνω τη φορολογική μου δήλωση
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν καθημερινά τις αιτήσεις τους, από Δευτέρα  έως Παρασκευή, από 09.00 π.μ.  έως 14.00  μ.μ στην έδρα του ΚΔΒΜ Δήμου Αμαρουσίου, στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, 2ος όροφος, Τμήμα Παιδείας  τηλ. επικοινωνίας 2132038298-299-294

Για την ένταξη ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η προσκόμιση φωτοαντίγραφου της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Τα προσφερόμενα προγράμματα τοπικής εμβέλειας μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης και μόρφωσης.
Η κατάταξη σε τμήματα μάθησης γίνεται ανάλογα με τις αιτήσεις των υποψηφίων και τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας με βάση με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Το Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Αμαρουσίου εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ 8 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο