Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2014: 2 μήνες Έργο, 15 αποτελεσματικές δράσεις & διεκδικήσεις από τη νέα Διοίκηση της Κ.Ε.Δ.Ε.

Print Friendly, PDF & Email

Οικονομικά

 

 1. Διεκδικήσαμε και πετύχαμε να ψηφιστεί νομοθετική ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους που έχουν οφειλές στο Δημόσιο, να τους παρακρατείται εφόσον το επιθυμούν από τους Κ.Α.Π. ποσοστό 5%, έτσι ώστε με τον τρόπο αυτό και να αποπληρώνονται οι οφειλές που υπάρχουν, αλλά και να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία τους. 
 2. Διεκδικήσαμε και πετύχαμε την αναχρηματοδότηση των δανειακών υποχρεώσεων των Δήμων, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, σε βάθος 35ετίας και με χαμηλότερο επιτόκιο.
 3. Ασκήσαμε πιέσεις προς το Υπουργείο Ανάπτυξης κι εξασφαλίσαμε πρόσθετες πιστώσεις για την συνέχιση έργων των Δήμων που είναι ενταγμένα στο Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ των ΟΤΑ».
 4. Πραγματοποιήσαμε σειρά επαφών με Υπουργούς, πολιτικούς αρχηγούς και εκπροσώπους κομμάτων, με σκοπό την παρουσίαση και  προώθηση των θέσεων και των θεσμικών αιτημάτων της Κ.Ε.Δ.Ε.

 

Αναπτυξιακά

 1. Διεκδικήσαμε και πετύχαμε να ψηφιστεί ρύθμιση, σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, με την οποία δίνεται ρόλος στην Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού στα ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων μέσω του Ε.Σ.Π.Α., για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.
 2. Πετύχαμε  να διατηρηθεί το ειδικό φορολογικό καθεστώς του μειωμένου Φ.Π.Α. σε περιοχές της Ελλάδος, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 120 της 92/77/ΕΟΚ, Ευρωπαϊκής Οδηγίας του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992, με την οποία προβλέπονται εξαιρέσεις στους κανόνες εφαρμογής ορισμένων ποσοστών Φ.Π.Α. σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές ιδιαίτερης γεωγραφικής θέσης, με στόχο να ληφθεί υπόψη η μοναδικότητα της γεωγραφικής τους θέσης και να εξασφαλισθεί η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των μεταφορών.

 

Θεσμικά

 1. Διεκδικήσαμε και πετύχαμε να παραταθεί μέχρι το Σεπτέμβριο του 2015 η ισχύς των συμβάσεων που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο της Πράξης «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
 2. Διεκδικήσαμε και πετύχαμε να ψηφιστεί νομοθετική ρύθμιση για την παράταση της ισχύος των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών.
 3. Πραγματοποιήσαμε τα εγκαίνια του πρώτου Κ.Ε.Π. Υγείας στη Βόρειο Ελλάδα, στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη.
 4. Πετύχαμε να δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτημάτων στα Μέτρα 321 και 322 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013», που αφορά αγροτικούς – περιφερειακούς Δήμους. 
 5. Προωθήσαμε τη σύμπραξη μεταξύ της Κ.Ε.Δ.Ε. και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, με σκοπό την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσα από την Αυτοδιοίκηση.
 6. Ασκήσαμε με επιτυχία πιέσεις προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ώστε να υιοθετηθεί ένα νέο και δικαιότερο σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού των Ο.Τ.Α.
 7. Πετύχαμε να υιοθετηθεί η πρόταση της Κ.Ε.Δ.Ε. και να μεταφερθεί σε προσωποπαγείς θέσεις Ι.Δ.Α.Χ. το προσωπικό ΑμεΑ που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες σε Ο.Τ.Α.

 

Απασχόληση

 1. Διασφαλίσαμε μέσα από την υλοποίηση Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και τον ΟΑΕΔ, 34.000 θέσεις εργασίας για απασχόληση ανέργων στους Ο.Τ.Α. όλης της Ελλάδος.

 

Οργανωτικά

 1. Πάρθηκε απόφαση για διοργάνωση 13 Περιφερειακών Προσυνεδριακών Εκδηλώσεων, ενόψει της διοργάνωσης του Κεντρικού Συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε. που θα διεξαχθεί τον προσεχή Μάιο, προκειμένου αφενός να   αναδειχθούν τα ειδικά τοπικά προβλήματα ανά Περιφέρεια και να κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις εκ μέρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπισή τους. Αφετέρου, να συζητηθούν οι στρατηγικοί στόχοι της Αυτοδιοίκησης προκειμένου να ανταποκριθεί στο θεσμικό και συλλογικό ρόλο της.

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 2132147514, 2132147540, Fax: 2103899651, E-mail: info@kedke.gr, kedkegr@gmail.com

Μετάβαση στο περιεχόμενο