Λειτουργία Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο Μαρούσι από το σχολικό έτος 2014-15

Print Friendly, PDF & Email

Εγγραφές από 11 Νοεμβρίου έως 13 Δεκεμβρίου 2013 στο Δημαρχείο Αμαρουσίου


Ο Δήμος Αμαρουσίου αποσκοπώντας στη συνολική ανάπτυξη των πολιτών προκειμένου να έχουν εφόδια για πληρέστερη συμμετοχή στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι, καθώς και αποτελεσματικότερη συμμετοχή τους στο χώρο της εργασίας προχωρά στην ίδρυση Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας που θα λειτουργήσει από το σχολικό έτος 2014-15.


Εγγραφές των ενδιαφερομένων για συμμετοχή στο σχολείο θα γίνονται δεκτές από 11/11/2013 έως 13/12/2013 στο Δημοτικό Κατάστημα Αμαρουσίου (Βασ. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), Διεύθυνση Εποπτείας Νομικών Προσώπων, Τμήμα Παιδείας στον 2ο όροφο.


Τι είναι το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε)
Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας παρέχει τη δυνατότητα σε ενήλικες, 18 ετών και άνω, που δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο του Γυμνασίου (νόμος 2525/97).


Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι δύο εκπαιδευτικά έτη. Τα εβδομαδιαία προγράμματα είναι 25 ωρών και τα μαθήματα γίνονται κατά τις απογευματινές ώρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή.


Ο χώρος λειτουργίας του Σ.Δ.Ε. στον Δήμο Αμαρουσίου θα είναι σε δημόσιο σχολικό κτίριο.

Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης στα Σ.Δ.Ε. προσφέρονται δωρεάν στους πολίτες. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν απολυτήριο δημοτικού σχολείου.


Τα Σ.Δ.Ε ως δομές εκπαίδευσης ενηλίκων ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και το Ελληνικό Δημόσιο.


Πρόκειται για ένα ευέλικτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στις ικανότητες και στις ανάγκες των εκπαιδευομένων εξασφαλίζοντας την ενεργό συμμετοχή τους. Στοχεύει στην υποστήριξή των εκπαιδευμένων σε όλους τους τομείς όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Διαθέτει εκπαιδευτικό προσωπικό και συμβουλευτικές υπηρεσίες που είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στην πολυπλοκότητα των καθηκόντων τα οποία αναλαμβάνουν.Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι τα εξής:

 Ελληνική Γλώσσα (3 ώρες / εβδομάδα)
 Μαθηματικά (3 ώρες / εβδομάδα)
 Αγγλικά (3 ώρες / εβδομάδα)
 Πληροφορική (3 ώρες / εβδομάδα)
 Κοινωνική Εκπαίδευση (3 ώρες / εβδομάδα)
 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (2 ώρες / εβδομάδα)
 Φυσικές Επιστήμες (2 ώρες / εβδομάδα)
 Πολιτισμική – Αισθητική αγωγή (1 ώρα / εβδομάδα)
 Συμβουλευτικές υπηρεσίες
       Σύμβουλος Σταδιοδρομίας
       Σύμβουλος Ψυχολόγος
 Εργαστήρια – διαθεματικά, projects (3 ώρες / εβδομάδα)

Tο εκπαιδευτικό περιεχόμενο ανταποκρίνεται στις τρέχουσες κοινωνικές και οικονομικές προτεραιότητες και στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Τα περιεχόμενα του προγράμματος περιλαμβάνουν:

 Βασικές δεξιότητες (ανάγνωση, γραφή, μαθηματικός λογισμός)
 Κοινωνικές δεξιότητες (ομαδική εργασία, επικοινωνία)
 Κοινωνική και πολιτισμική εκπαίδευση
 Προετοιμασία για την επαγγελματική ζωή

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των Σ.Δ.Ε συνδυάζει τις ακόλουθες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες είναι υποχρεωτικές για όλους τους εκπαιδευτικούς:

 Διδασκαλία στην τάξη
 Διαθεματική διδασκαλία
 Εργαστήρια (ενισχυτική διδασκαλία όπου χρειάζεται και ζώνη ελεύθερων επιλογών, όπου οι εκπαιδευτικοί οργανώνουν σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων εργαστήρια σε διάφορους γνωστικούς τομείς ).
 Διδασκαλία με τη μέθοδο των projects

Έμφαση δίνεται στην απόκτηση βασικών προσόντων και στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων. Η απόκτηση γενικών γνώσεων, η χρήση των νέων τεχνολογιών, η εκμάθηση ξένης γλώσσας, η συμβουλευτική σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, βελτιώνουν σημαντικά τις δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο