Κοινωνικό πραξικόπημα εγήρει ο διαχωρισμός των ΑμεΑ,των μεταμοσχευμένων,των νεφροπαθών,των θαλασσαιμικών και άλλων χρονίως πασχόντων όπως ορίζεται από το ΦΕΚ Α’229/19-11-2012

Print Friendly, PDF & Email

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει πολλάκις παρέμβει υπέρ των δίκαιων αιτημάτων των ατόμων με αναπηρία, άλλωστε ο θεσμικός μας ρόλος δεν είναι άλλος παρά η διασφάλιση της δημόσιας υγείας, στην οποία έχουν δεσπόζουσα θέση ειδικές κατηγορίες ασθενών, οι οποίοι εξαιτίας της πάθησης τους χρήζουν ιδιαίτερης μεταχείρισης.

Στις 12/11/2012 δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4093 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016. Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016», όπου υπήρχαν εξαιρέσεις για τα άτομα με αναπηρία στις περικοπές των συντάξεων και την κατάργηση των Δώρων.

Μετά από μία εβδομάδα, στις 19/11/2012 δημοσιεύθηκε ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με θέμα «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν. 4093/2012», στην οποία ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ όλες οι εξαιρέσεις που αφορούσαν τα άτομα με Θαλασσαιμία, τους νεφροπαθείς, τους τυφλούς κι άλλες κατηγορίες ΑμεΑ.

Εξακολουθούν να εξαιρούνται ΜΟΝΟ οι παραπληγικοί και οι τετραπληγικοί.

Ως Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, δηλώνουμε την κάθετη αντίδρασή μας στην κατηγοριοποίηση ασθενών δύο ταχυτήτων, όσο μάλλον δε, όταν αυτοί οι ασθενείς έχουν μία ή περισσότερες αναπηρίες.

Στηρίζουμε την ΕΣΑμεΑ στο δύσκολο έργο της και ευχόμαστε, όλα τα άτομα με αναπηρία να έχουν πάντοτε ισότιμη πρόσβαση στο φάρμακο και στο γιατρό του.


 


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΓ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ       ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ


 

Μετάβαση στο περιεχόμενο