Η Περιφέρεια Αττικής καθυστερεί αδικαιολόγητα σημαντικές για το Δήμο Αμαρουσίου παρεμβάσεις

Print Friendly, PDF & Email

Δύο σημαντικά έργα- παρεμβάσεις για το Δήμο Αμαρουσίου βρίσκονται εδώ και αρκετούς μήνες «κολλημένα» στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής,  με αποτέλεσμα να μην μπορούν να δρομολογηθούν λύσεις σε μια σειρά από ζητήματα που αφορούν την ποιότητα ζωής και την αξιοποίηση της περιουσίας  χιλιάδων συμπολιτών μας. Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν:

Α) την έγκριση της μελέτης για τη διευθέτηση του ρέματος Σαπφούς

Β) την ολοκλήρωση της Πράξης Εφαρμογής του Νότιου Σωρού

Διευθέτηση Ρέματος Σαπφούς

Ο Δήμος Αμαρουσίου έχει αποστείλει στην Περιφέρεια Αττικής από τον Ιούνιο του 2016 τη μελέτη προς έγκριση, αλλά μέχρι σήμερα οι υπηρεσίες της Περιφέρειας δεν έχουν απαντήσει με παρατηρήσεις τους πάνω στο περιεχόμενο της μελέτης.

3η Ανάρτηση Πράξης Εφαρμογής Νότιου Σωρού

Όσον αφορά την ολοκλήρωση της πράξης εφαρμογής στο Νότιο Σωρό, το Νοέμβριο του 2015 η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αμαρουσίου έστειλε στην Περιφέρεια Αττικής τη γνωμοδότηση για τις ενστάσεις που είχαν υποβληθεί στο στάδιο της 2ης ανάρτησης. Η Περιφέρεια Αττικής με μεγάλη καθυστέρηση μας επέστρεψε τον Ιούλιο του 2016 την εκδίκαση των ενστάσεων,  με οδηγίες για την τροποποίηση της μελέτης στα μικρά μη άρτια οικόπεδα, καθώς και για τη σύνταξη πράξεων αναλογισμού σε περιφερειακούς δρόμους της μελέτης.

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αμαρουσίου μέσα σε τρείς μήνες έστειλε στην Περιφέρεια Αττικής το νέο διορθωμένο πίνακα εκδίκασης των ενστάσεων, αφού πρώτα υπέβαλε σχετικά ερωτήματα στο Υπουργείο που αφορούσαν τη διαχείριση μη άρτιων και μη οικοδομήσιμων ιδιοκτησιών, προκειμένου να επισπευστεί και να συνταχθεί σωστά η μελέτη. Όμως έχουν μεσολαβήσει σχεδόν τρεις μήνες  από την αποστολή του διορθωμένου πίνακα κι ακόμη οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής δεν έχουν ολοκληρώσει τις δικές τους ενέργειες.

Να επιταχύνει η Περιφέρεια Αττικής τις ενέργειες της

Οι δύο αυτές παρεμβάσεις  έχουν μεγάλη σημασία για το Μαρούσι, γιατί η ολοκλήρωσή τους θα επιτρέψει στο Δήμο να ξεκινήσει μια σειρά από αναγκαία έργα και παρεμβάσεις στις πολεοδομικές ενότητες της πόλης, για να αντιμετωπιστούν χρόνια προβλήματα  αυτών των γειτονιών.

Η Περιφέρεια Αττικής οφείλει να προχωρήσει άμεσα στην ολοκλήρωση των απαραίτητων από πλευράς των υπηρεσιών της ενεργειών και να μη χαθεί ούτε μια επιπλέον ημέρα.

Καμία πλέον καθυστέρηση δε μπορεί πλέον να δικαιολογηθεί. Ο Δήμος Αμαρουσίου έκανε από την πλευρά το ότι έπρεπε, τώρα είναι και η σειρά της Περιφέρειας να πράξει το ίδιο. Το χρωστά στην πόλη και τους κατοίκους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο