Ευχαριστήρια επιστολή της Εστίας Πατερικών Μελετών προς το Δήμαρχο Αμαρουσίου Γ. Πατούλη

Print Friendly, PDF & Email

Τις ευχαριστίες τους, δια εκπροσώπου τους, εκφράζουν προς το Δήμαρχο Αμαρουσίου Γιώργο Πατούλη, με επιστολή τους οι ιδρυτές της Εστίας Πατερικών Μελετών για την υποστήριξή του κατά τη διαδικασία σύστασης της Εστίας.


Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:


Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,


Οι συνεργάτες μου και εγώ δια της παρούσης επιθυμούμε να σας εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μας δια την παραχώρησιν της αιθούσης του Δημαρχείου σας, προκειμένου να ανακοινώσουμε στις 15 Ιουνίου του αυτού έτους την σύστασιν της «Εστίας Πατερικών Μελετών» και την παρουσίασιν του νεοεκδοθέντος περισπουδάστου πονήματος, αναφερόμενου εις τον ʼγιον Ισαάκ τον Σύρον».


Για τη φοβερή κρίση που μαστίζει το Ελληνικόν Έθνος όλοι αναζητούμε τα αίτια που δεν είναι μόνον οικονομικά αλλά πρωτίστως είναι η έκπτωσις αξιών, η έλλειψις πνευματικών προτύπων και η έξωσις του Θεού από τη ζωή μας, η απουσία του Οποίου όλα τα επιτρέπει.


Η συμμετοχή σας στην προσπάθειά μας είναι ένα μικρό φως στο γύρω μας σκοτάδι.


Ευχόμεθα ο Κύριος να ευλογή και να ενισχύη τις προσπάθειες σας για το καλό της Πατρίδος και των συνανθρώπων μας.

Μετά τιμής

Δια την Εστίαν Πατερικών Μελετών

Ο δικηγόρος

Χρήστος Παπασωτηρίου

Μετάβαση στο περιεχόμενο