Ευθύνες για φαινόμενα κακοδιαχείρισης καταλογίζει στην προηγούμενη Διοίκηση του Δήμου Αμαρουσίου, το πόρισμα του Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

Print Friendly, PDF & Email

Με αφορμή τα όσα περιέχονται στην ετήσια έκθεση για το 2009 του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και αφορούν το Δήμο Αμαρουσίου και για να μην δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:


Πρώτον, ο διαχειριστικός έλεγχος στη  Δημοτική Επιχείρηση Επικοινωνίας Δήμου Αμαρουσίου έγινε το 2009 με πρωτοβουλία της σημερινής Διοίκησης του Δήμου και σε συνεργασία με το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.


Δεύτερον, οι περιπτώσεις κακοδιαχείρισης που διαπιστώθηκαν στον έλεγχο, αφορούν πράξεις και ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και τη Διοίκηση που είχε τοποθετήσει στην εν λόγω  Επιχείρηση. Η επιχείρηση αυτή πλέον δεν υφίσταται, αφού έχει καταργηθεί με απόφαση της σημερινής Δημοτικής Αρχής.


Τρίτον, η σημερινή Διοίκηση του Δήμου συνεργάζεται με τις αρμόδιες κρατικές ελεγκτικές αρχές, προκειμένου να αποδοθούν με βάση τα πορίσματα οι όποιες ευθύνες αναλογούν, για όσα περιστατικά κακοδιαχείρισης σε βάρος του Δήμου Αμαρουσίου έγιναν κατά το παρελθόν.


Τέταρτον, τις αμέσως επόμενες ημέρες θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση από το Δήμο Αμαρουσίου για όσα περιλαμβάνονται στην έκθεση και αφορούν τη Δημοτική Επιχείρηση Επικοινωνίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο