Επιστολή Προέδρου ΚΕΔΕ Γιώργου Πατούλη προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιάννη Τσιρώνη

Print Friendly, PDF & Email

Απαραίτητη και επιβεβλημένη η συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης  στην υλοποίηση της εθνικής πολιτικής για τη διαχείριση  αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων

Απαραίτητη και επιβεβλημένη θεωρεί η ΚΕΔΕ τη δική της συμμετοχή αλλά και των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, στην υλοποίηση της εθνικής πολιτικής για το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων, τονίζει ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης σε επιστολή του προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιάννη Τσιρώνη.

Ειδικότερα ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ ζητά τη συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης μέσω της ΚΕΔΕ, στην υπό σύσταση Εθνική Επιτροπή Διαχείρισης Ραδιενεργών Αποβλήτων (ΕΕΔΡΑ), η οποία δεν προβλέπεται, δεδομένου ότι  «ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης είναι ουσιαστικός στις απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις για τη λειτουργία σχετικών μονάδων διαχείρισης», και προκειμένου  να εξασφαλιστεί η ουσιαστική συνεισφορά της στους σχετικούς σχεδιασμούς αλλά και την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών για τα θέματα που ενδεχομένως μπορεί να προκύψουν .

«Πρέπει να καθιερωθεί ενεργός ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαχείριση των ΑΚΡΑ, σε όλα τα επίπεδα και ειδικότερα δε στην παρακολούθηση της λειτουργίας εγκαταστάσεων, ακόμα και με δικούς της ανεξάρτητους ελεγκτικούς μηχανισμούς, την πιστοποίηση της ασφαλούς λειτουργίας εγκαταστάσεων και χώρων προσωρινής απόθεσης, την ασφαλή μεταφορά με κατάλληλες πιστοποιήσεις κλπ.» τονίζει ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

Αναλυτικά το κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

 

Κο Γιάννη Τσιρώνη

Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα:  Απαραίτητη και επιβεβλημένη η συμμετοχή της ΚΕΔΕ και των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, στην υλοποίηση της εθνικής πολιτικής για το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων.

Κύριε Υπουργέ,

Σχετικά με τα υπό διαβούλευση ΠΔ και ΚΥΑ «περί θεσπίσεως εθνικού νομοθετικού, ρυθμιστικού και οργανωτικού πλαισίου για τη διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων», θεωρούμε ότι έρχονται να συμπληρώσουν ένα θεσμικό κενό που έχει από καιρό εντοπιστεί, τόσο από ειδικούς και εμπειρογνώμονες στα ραδιενεργά απόβλητα, όσο και από τα αρμόδια νομικά όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην προσπάθειά μας να συμβάλλουμε ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο και με δεδομένη την άμεση και στενή σχέση των δύο υπό διαβούλευση κειμένων, επισημαίνουμε  τις παρακάτω βασικές παρατηρήσεις μας:

  • Θεωρούμε ότι αποτελεί σημαντική παράλειψη το γεγονός ότι στο άρθρο 7 του ΠΔ, στο οποίο αναφέρονται οι εμπλεκόμενοι φορείς υλοποίησης της εθνικής πολιτικής δεν αναφέρεται η ΚΕΔΕ ούτε και οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα, στην υπό σύσταση Εθνική Επιτροπή Διαχείρισης Ραδιενεργών Αποβλήτων (ΕΕΔΡΑ), η οποία είναι συλλογικό όργανο με συμβουλευτικό, εισηγητικό και επικουρικό ρόλο στον αρμόδιο υπουργό, σχετικά με την υλοποίηση των πρακτικών πτυχών της «εθνικής πολιτικής» και του εθνικού πλαισίου, δεν προβλέπεται η συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέσω της ΚΕΔΕ. Η μόνη αναφορά περιορίζεται στη συμμετοχή του ΥΠΕΣΔΑ, ως αρμοδίου για την τοπική αυτοδιοίκηση. Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι ο ρόλος της αυτοδιοίκησης είναι ουσιαστικός στις απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις για τη λειτουργία σχετικών μονάδων διαχείρισης, γεγονός το οποίο επιβάλλει τη συμμετοχή της ΚΕΔΕ στην ΕΕΔΡΑ, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ουσιαστική συνεισφορά της αυτοδιοίκησης στους σχετικούς σχεδιασμούς αλλά και την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών για τα θέματα που ενδεχομένως μπορεί να προκύψουν.
  • Παρά το γεγονός ότι στο άρθρο 12 του ΠΔ προβλέπεται ρητά η απαγόρευση της εισαγωγής αναλωθέντος καυσίμου για οποιονδήποτε σκοπό και η εισαγωγή ραδιενεργών αποβλήτων με σκοπό τη διάθεσή τους εντός χώρας, επιτρέπεται η εισαγωγή ραδιενεργών αποβλήτων με σκοπό την επεξεργασία τους (ενώ απαγορεύεται η διάθεσή τους σε ελληνικό έδαφος), κατόπιν σχετικών διακρατικών συμφωνιών. Στο σημείο αυτό απαιτούνται περισσότερες εξηγήσεις και διευκρινίσεις, σχετικά με το ποιες χώρες είναι πιθανόν να μας εξάγουν ραδιενεργά απόβλητα προς επεξεργασία, τον βαθμό επικινδυνότητας των αποβλήτων, καθώς επίσης και τις εγκαταστάσεις που θα οδηγηθούν, με δεδομένη την υφιστάμενη κατάσταση στη χώρα μας.
  • Πρέπει να καθιερωθεί ενεργός ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαχείριση των ΑΚΡΑ, σε όλα τα επίπεδα και ειδικότερα δε στην παρακολούθηση της λειτουργίας εγκαταστάσεων, ακόμα και με δικούς της ανεξάρτητους ελεγκτικούς μηχανισμούς, την πιστοποίηση της ασφαλούς λειτουργίας εγκαταστάσεων και χώρων προσωρινής απόθεσης, την ασφαλή μεταφορά με κατάλληλες πιστοποιήσεις κλπ.
  • Τέλος, επισημαίνεται ότι ο Δήμος Αγίας Παρασκευής πρέπει και μπορεί να έχει άμεση παρακολούθηση και εμπλοκή στους σχεδιασμούς για την Εθνική Εγκατάσταση Προσωρινής Αποθήκευσης και Διαχείρισης Ραδιενεργών Αποβλήτων (ΕΕΠΑΔΡΑ), με δεδομένο ότι αυτός ο ρόλος θα ανατεθεί άμεσα και επίσημα στο Εργαστήριο ΕΔΡΥ (Εργαστήριο Διαχείρισης Ραδιενεργών Υλικών ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αναμένουμε την θετική ανταπόκρισή σας, συμπεριλαμβάνοντας τις ανωτέρω επισημάνσεις μας, στα υπό διαβούλευση σχέδια ΠΔ και ΚΥΑ.

Μετά τιμής
Γεώργιος Πατούλης
Δήμαρχος Αμαρουσίου
Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος

Μετάβαση στο περιεχόμενο