Επιστολή-παρέμβαση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Ιωάννη Τέντε

Print Friendly, PDF & Email

Οι πολίτες του Αμαρουσίου θέλουν και δικαιούνται να πληροφορηθούν το αποτέλεσμα των ερευνών των αρμόδιων Δικαστικών Αρχών, για τις πράξεις όσων κατέστησαν το Δήμο Αμαρουσίου τον πιο χρεωμένο Δήμο της χώρας


 


 


Επιστολή – παρέμβαση προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Ιωάννη Τέντε απέστειλε ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης.


 


Στην επιστολή του ο Δήμαρχος Αμαρουσίου αρχικά εκθέτει τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη από την ανάληψη των καθηκόντων του, με στόχο τη δικαστική διερεύνηση μιας σειράς υποθέσεων που υπήρχαν έγγραφα και στοιχεία μη σύννομων πράξεων και παραλείψεων της προηγούμενης (ως 17.1.2007) Διοίκησης του Δήμου Αμαρουσίου και των Δημοτικών Επιχειρήσεων.


 


Στη συνέχεια εκθέτει την εξέλιξη αυτής της δικαστικής διερεύνησης, αλλά και το γεγονός ότι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα περισσότερο των 2,5 χρόνων, κατά το οποίο εκκρεμεί ενώπιον του Ανακριτού του Πρωτοδικείου Αθηνών η κύρια ανάκριση επί σοβαρών ενεργειών , πράξεων και παραλείψεων, που κατέστησαν το Δήμο Αμαρουσίου ως τον πλέον χρεωμένο Δήμο της χώρας.


 


Στην επιστολή επισημαίνει ότι οι πολίτες του Αμαρουσίου δικαιούνται να έχουν ενημέρωση για τις πράξεις αυτές, ενώ τόνισε ότι εξαιτίας της καθυστέρησης της κύριας ανάκρισης, επίκειται η παραγραφή πράξεων πλημμεληματικού χαρακτήρα.


 


Τα κύρια σημεία της επιστολής του Δημάρχου έχουν ως εξής:


 


 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Μαρούσι, 26 Ιουλίου 2010


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                          Αρ. πρωτ: 7540  


ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                        


ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ                  


Γραφείο Δημάρχου


Τηλ: 213-2038308 Fax: 213-2038531


 


Προς


Τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Ιωάννη Τέντε


Λεωφ. Αλεξάνδρας 121


Αθήνα


         


  Κύριε Εισαγγελέα,


 


Έχω τη τιμή να Σας εκθέσω ότι ανέλαβα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Δημάρχου Αμαρουσίου την 18.1.2007 και  μετά από έρευνα των  αρμοδίων Υπηρεσιών μας, περί  των αιτιών δημιουργίας όγκου χρεών και οικονομικών υποχρεώσεων του Δήμου μας, πλέον ποσού ευρώ 400.000.000, – του Δήμου Αμαρουσίου φερομένου ως του πλέον υπερχρεωμένου Δήμου της χώρας –                   την 5.7.2007 ενώπιον Υμών και εν συνεχεία ενώπιον του κ. Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών και του κ. 1ου Ειδικού Ανακριτή, του Πρωτοδικείου Αθηνών, τέθηκαν τα συναφή έγγραφα και στοιχεία μη συννόμων πράξεων και παραλείψεων …  προς δικαστική διερεύνηση.


 


Μετά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, μάλιστα δε και αυτοπροσώπως από τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις, κυρίως κακουργηματικού χαρακτήρα (υπεξαίρεση στην υπηρεσία εις βάρος ΟΤΑ, πλαστογραφία μετά χρήσεως κατά συναυτουργία και μη, απάτη κατά συναυτουργία εις βάρος ΟΤΑ κ.λπ.), η δε σχετική δικογραφία έχει ήδη και από 22.1.2008, διαβιβασθεί από τον κ. Εισαγγελέα στον 1ο Ειδικό Ανακριτή, του Πρωτοδικείου Αθηνών, για διενέργεια κύριας ανάκρισης.


 


 


Επίσης, ενώπιον του ιδίου άνω 1ου Ειδικού Ανακριτή …. από 14.5.2009 εκκρεμεί προς διενέργεια κύριας ανάκρισης και η … δικογραφία, ασκηθείσης ποινικής δίωξης για ψευδή βεβαίωση και ηθική αυτουργία στην ανωτέρω πράξη. …


 


Για το λόγο ότι παρήλθε χρονικό διάστημα πλέον των 2 ½ ετών, κατά το οποίο – και εξαιρουμένου του διαχωρισμού της σχετικής δικογραφίας περί την ασκηθείσα ποινική δίωξη για παράβαση άρθρου 233 εδ. α΄ –  εκκρεμεί ενώπιον του  κ. Ανακριτού του 1ου Ειδικού Ανακριτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Αθηνών η κυρία ανάκριση επί των εξόχως σοβαρών ενεργειών – πράξεων και παραλείψεων –  που κατέστησαν το Δήμο Αμαρουσίου ως τον πλέον υπερχρεωμένο Δήμο της χώρας και περί των οποίων και ευλόγως, οι δημότες και κάτοικοι της πόλης μας ζητούν και δικαιούνται πληροφόρησή τους, επήλθε δε ή/και επίκειται η παραγραφή πράξεων πλημμεληματικού χαρακτήρα, παρακαλείσθε όπως θελήσετε και δώσετε συναφείς οδηγίες – εντολές σας και μας ενημερώσετε σχετικά.                                  


 Με τιμή


 Ο Δήμαρχος


Γεώργιος Πατούλης


 


 


 

Μετάβαση στο περιεχόμενο