Επιλύεται μετά από δυναμικές παρεμβάσεις της ΚΕΔΕ η αδικία που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές εκατοντάδων πρώην δημάρχων

Print Friendly, PDF & Email

Γ. Πατούλης: Με την επίμαχη ρύθμιση τακτοποιείται ένα δίκαιο αίτημα των αιρετών – Επρόκειτο για μια κατάφορη αδικία και μια απαράδεκτη απόφαση

 

Μετά από δυναμικές παρεμβάσεις του Προέδρου της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης δίδεται λύση σε μια αδικία που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές περίπου 420 πρώην δημάρχων.

Ειδικότερα, στο νομοσχέδιο με τίτλο: «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις», το οποίο έχει εισαχθεί προς ψήφιση στη Βουλή από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έχει προβλεφθεί ειδική διάταξη σύμφωνα με την οποία αναστέλλεται οποιαδήποτε διαδικασία επιστροφής στο ΕΤΕΑ, τέως ΤΑΔΚΥ χορηγηθεισών επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ.

Υπενθυμίζεται ότι το θέμα είχε προκύψει μετά την έκδοση αποφάσεων από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) – τομέας ΤΑΔΚΥ, σύμφωνα με τις οποίες ανακαλούνταν προηγούμενες αποφάσεις του που απένειμαν σε πρώην δημάρχους επικουρική σύνταξη και εφάπαξ, μετά την εξαγορά της θητείας τους ως προέδρων κοινοτήτων και σύμφωνα με σχετική δυνατότητα που τους παρείχε ο νόμος Ν.3232/2004 (άρθρο 20 παρ.3).

Η Διοίκηση του ΕΤΕΑΕΠ, ερμηνεύοντας εσφαλμένα το νομοθετικό πλαίσιο είχε προκαλέσει αναστάτωση σε εκατοντάδες  αιρετούς καταλογίζοντάς τους επιστροφή εισπραχθέντων.

Η ΚΕΔΕ με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της και παραστάσεις διαμαρτυρίας είχε διεκδικήσει την επίλυση του προβλήματος που είχε δημιουργηθεί.

Μάλιστα ο  Πρόεδρος  Γ. Πατούλης  και αντιπροσωπεία μελών του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ είχε επισκεφθεί τον αρμόδιο Υφυπουργό Αναστάσιο Πετρόπουλο και είχε ζητήσει να υπάρξει άμεση νομοθετική  ρύθμιση.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης με αφορμή τη σχετική θετική εξέλιξη υπογραμμίζει ότι «με τη ρύθμιση του αρμόδιου Υπουργείου τακτοποιείται το δίκαιο αίτημα των αιρετών. Επρόκειτο για μια κατάφορη αδικία και μια απαράδεκτη απόφαση, μνημείο παραλογισμού. Πρώην αιρετοί συνάδελφοί μας κινδύνευαν μέχρι και να χάσουν τα σπίτια τους, καθώς τους ζητούσαν να επιστρέψουν επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ που νομίμως τους καταβάλλονταν από το 2004 μέχρι σήμερα».

                          

Τι προβλέπει το επίμαχο άρθρο

 

Το άρθρο 10 του νομοσχεδίου με τίτλο « Αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές από τ. ΤΑΔΚΥ και τ. ΤΠΔΚΥ» αναφέρει:
Αχρεωστήτως καταβληθείσες επικουρικές συντάξεις από το  τ. ΤΑΔΚΥ, ήδη ΕΤΕΑΠ, και εφάπαξ παροχές από το τ. ΤΠΔΚΥ, ήδη ΕΤΕΑΠ, που προέκυψαν από ανάκληση των σχετικών πράξεων απονομής για λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα των ασφαλισμένων  δεν αναζητούνται από το ΕΤΕΑΕΠ. Τυχόν καταβληθέντα από τους ασφαλισμένους του τ. ΤΑΔΚΥ και τ. ΤΠΔΚΥ ποσά λόγω ανάκλησης των σχετικών πράξεων απονομής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχής επιστρέφονται άτοκα, ενώ τυχόν καταβληθείσες από τους ασφαλισμένους εισφορές εξαγοράς χρόνου ασφάλισης δεν επιστρέφονται».

Μετάβαση στο περιεχόμενο