ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ- Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Ιατρών και Φορέων ΠΦΥ

Print Friendly, PDF & Email

Γ. Πατούλης: Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει κάθε δυνατή ενέργεια προκειμένου  να ενισχυθούν όλοι οι ιατροί που έχουν οικονομική αδυναμία

 

Μετά από τις συνεχόμενες προσπάθειες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών  για την ενίσχυση των ιατρών μέσω προγραμμάτων ανακοινώθηκε η αύξηση του ποσοστού των ιατρών που θα ενταχθούν στον Νομό Αττικής στο πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ που αφορά «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη  των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», καθώς η βάση θα είναι 53%  και επίκειται η  ενημέρωση των νέων δικαιούχων και η υλοποίηση του προγράμματος εντός του τρέχοντος μηνός, όπως  είχε προταθεί από τον Ι.Σ.Α. στην προηγούμενη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με την Ειδική Γραμματέα  Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ&  ΤΑ κ. Ευγενία Φωτονιάτα.

Στις συναντήσεις  του Πρόεδρου του  Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κ. Γεώργιου Πατούλη με την κ. Ευγενία Φωτονιάτα στις οποίες παραστάθηκε ο Ταμίας του ΙΣΑ κ. Φώτιος  Πατσουράκος και η νομική σύμβουλος  του Ι.Σ.Α.  κ. Αικατερίνη Φραγκάκη είχε επισημανθεί η αναγκαιότητα ένταξης όσο το δυνατό περισσοτέρων ιατρών για την παροχή ακόμα ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας,  με αποτέλεσμα να υλοποιηθεί η σχετική δέσμευση.

Ταυτόχρονα αναμένεται να  προωθηθεί πρόγραμμα  στοχευμένων δράσεων για την υγεία, ενώ παράλληλα τρέχει πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σύμφωνα με το οποίο θα  δοθεί 50% επιδότηση για λογισμικά συστήματα υπολογιστών. Επιπλέον εντός του πρώτου εξαμήνου του 2018 θα πραγματοποιηθεί πρόγραμμα για τις μεσαίες επιχειρήσεις, η οποία αφορά σε παραγωγικό εξοπλισμό και πρόσληψη προσωπικού, ενώ στο επόμενο εξάμηνο θα ακολουθήσει πρόγραμμα για την ενίσχυση των μικρών και ατομικών επιχειρήσεων-ελευθεροεπαγγελματιών.

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                          ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο