Ενημερωτική επιστολή του Προέδρου της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη προς τους Δημάρχους για τις δυνατότητες που παρέχονται στους Ο.Τ.Α. που τηρούν λογαριασμούς όψεως στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

Print Friendly, PDF & Email

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης απέστειλε επιστολή προς όλους τους Δημάρχους της χώρας με την οποία τους ενημερώνει για τις  δυνατότητες που παρέχονται στους Ο.Τ.Α. που τηρούν λογαριασμούς όψεως στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.

Ειδικότερα σύμφωνα με το έγγραφο που έστειλε στην ΚΕΔΕ η αρμόδια Διεύθυνση Καταθέσεων του Ταμείου, κατόπιν σχετικού ερωτήματος που έθεσε ο κ. Πατούλης, το επιτόκιο που παρέχεται στους Δήμους ανέρχεται στο 2,25%.

Παράλληλα προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής μεταφοράς από το λογαριασμό του Ο.Τ.Α, σε λογαριασμούς που τηρεί σε άλλα τραπεζικά ιδρύματα  του εσωτερικού, κατόπιν εντολής του, άμεσα και χωρίς επιβάρυνσή του, καθώς και άμεση πίστωση των επιχορηγήσεων του Υπ. Εσωτερικών στο λογαριασμό κάθε Ο.ΤΑ.
 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής του Προέδρου της ΚΕΔΕ

 

Κατόπιν σχετικού ερωτήματος που έθεσα, ως Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σχετικά με τις δυνατότητες που παρέχονται στους Ο.Τ.Α. που τηρούν λογαριασμούς όψεως στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, η αρμόδια Διεύθυνση Καταθέσεων του Ταμείου με ενημέρωσε, γραπτώς, για τα εξής:

Το επιτόκιο που παρέχει ανέρχεται στο 2,25 %. Παράλληλα προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής μεταφοράς από το λογαριασμό του Ο.Τ.Α, σε λογαριασμούς που τηρεί σε άλλα τραπεζικά ιδρύματα  του εσωτερικού, κατόπιν εντολής του, άμεσα και χωρίς επιβάρυνσή του.

Επιπρόσθετα προβλέπεται η χορήγηση μπλοκ επιταγών, καθώς και άμεση πίστωση των επιχορηγήσεων του Υπ. Εσωτερικών στο λογαριασμό κάθε Ο.ΤΑ.

Επίσης ο κάθε Δήμος θα μπορεί να ενημερώνεται ηλεκτρονικά μέσω e-mail για την κίνηση του λογαριασμού του, καθώς και για το υπόλοιπο της ημέρας.

Τέλος θα ήθελα να σας ενημερώσω πως σύμφωνα με το έγγραφο που μας απέστειλε η αρμόδια υπηρεσία του Ταμείου, τα χρήματα που κατατίθενται στο Τ.Π. & Δανείων καταλήγουν πάλι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων:

  • Δεν χρηματοδοτεί άλλες δραστηριότητες και

Είναι ο βασικός χρηματοδότης των αναγκών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο