Ενημέρωση προς τα μέλη – χρήστες του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

Το  Τμήμα Αθλητικής Ανάπτυξης του Δήμου Αμαρουσίου ενημερώνει τα μέλη- χρήστες  του Δημοτικού Κολυμβητηρίου ότι οι εγκαταστάσεις  του Κολυμβητήριου είναι κλειστές, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την γραμματεία στα τηλέφωνα: 210 – 61.07.650, 51, προκειμένου να ενημερωθούν για το χρόνο επαναλειτουργίας του Κολυμβητηρίου.

Επίσης ενημερώνει τα μέλη, ότι η Διοίκηση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου θα αποκαταστήσει προς όφελος των χρηστών, την οικονομική διαφορά που προκύπτει από τις ημέρες μη χρήσης του Κολυμβητηρίου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο