ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Print Friendly, PDF & Email

Διενέργεια πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας (διαγωνισμού) για την εκποίηση κατεστραμμένων ειδών ηλεκτρικού – ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και λαμπτήρων φωτισμού και την μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα  επεξεργασίας αποβλήτων, για το χρονικό διάστημα ενός έτους.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή στις 14 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, οδός Βασ. Σοφίας 9 στο Μαρούσι.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο