Εκποίηση ανακυκλώσιμων απόβλητων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λαπτήρων φωτισμού Δήμου Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

Η ανάρτηση αφορά την διενέργεια πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας (διαγωνισμού) για την εκποίηση κατεστραμμένων ειδών ηλεκτρικού – ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και λαμπτήρων φωτισμού και την μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα  επεξεργασίας αποβλήτων, για το χρονικό διάστημα ενός έτους.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή στις 31 Μαϊου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, οδός Βασ. Σοφίας 9 στο Μαρούσι.

 

 

Για την μελέτη πατήστε εδώ

Την περίληψη διακύρηξης με ΑΔΑ ΩΔ29ΩΨ9-73Φ

Για την διακύρηξη πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο