Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών οι πιστώσεις πυροπροστασίας για το 2012

Print Friendly, PDF & Email

Τις πιστώσεις πυροπροστασίας για το 2012 προς τους Δήμους και τους Συνδέσμους αυτών, μεταξύ των οποίων και το Σύνδεσμο Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π), ενέκρινε το Υπουργείο Εσωτερικών βάσει της υπ’ αριθμ. 20470/15-6-2012 απόφασης.


Η έγκριση των πιστώσεων που πραγματοποιείται νωρίτερα σε σχέση με πέρυσι και παρότι εν ημερών υπηρεσιακής κυβέρνησης, έρχεται σε συνέχεια της σειράς πρωτοβουλιών που ανέλαβε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου και Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης, και με κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών Αντώνη Μανιτάκη, για τον επείγοντα χαρακτήρα της προώθησης των εκκρεμών χρηματοδοτήσεων για την πολιτική προστασία.


Οι συγκεκριμένες πιστώσεις αφορούν στη χρηματοδότηση δράσεων πυροπροστασίας όπως καθαρισμούς και αποψιλώσεις περιαστικών δασών, ενίσχυση των εθελοντικών δράσεων σε επίπεδο ΟΤΑ Α’ βαθμού και του εξοπλισμού τους, αλλά και την πρόσληψη εποχικού προσωπικού πυροπροστασίας.


Με την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών για την εκταμίευση των πιστώσεων θα δρομολογηθούν και οι ενέργειες πρόσληψης εποχικού προσωπικού για τις ανάγκες πυροπροστασίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο