Δικαίωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών από το ΣτΕ για τον περιορισμό στη συνταγογράφηση

Print Friendly, PDF & Email

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Αμαρουσίου Γ. Πατούλης δήλωσε: Συνεχίζουμε να μαχόμαστε για την αξιοπρέπεια του Έλληνα γιατρού και για την υγεία του πολίτη-ασθενή

Με τις 1749 & 1750/2016 αποφάσεις της Ολομελείας κρίθηκε αντισυνταγματική η θέσπιση plafon στη συνταγογράφηση με Υπουργική απόφαση, μετά από αίτηση του ΙΣΑ και του ΠΙΣ. Ειδικότερα, με τις παραπάνω αποφάσεις της η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε οριστικά ότι μη νόμιμα, χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση, τέθηκαν με Υπουργική απόφαση όρια στη συνταγογράφηση φαρμάκων.

Η ισχύς της απόφασης αυτής (όπως και προγενέστερης) είχε ανασταλεί με αποφάσεις της Επιτροπής Αναστολής του Δικαστηρίου (ΕΑ 59/2014 και 274/2014).

Με τις πρόσφατες αποφάσεις της, η Ολομέλεια του ΣτΕ, έκρινε ότι δεν ήταν νόμιμη, ως αντισυνταγματική, η θέσπιση με υπουργική απόφαση ορίων στη συνταγογράφηση με μόνο σκοπό την οργάνωση της φαρμακευτικής δαπάνης και την επίτευξη οικονομικών στόχων που την αφορούν. 

Η πάγια θέση του ΙΣΑ ότι τέτοιου είδους περιορισμοί συνιστούν ευθεία παρέμβαση στο έργο του ιατρού, παρακωλύουν και περιορίζουν υπέρμετρα το έργο του και ότι σε κάθε περίπτωση η φαρμακευτική αγωγή θα πρέπει να δίνεται με βάση τα επιστημονικά δεδομένα δικαιώθηκε.

Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει να μάχεται για την επιστημονική, επαγγελματική και ηθική ελευθερία των ιατρών μελών του. Οικονομικά κριτήρια δεν μπορούν να υποκαταστήσουν και να εκτοπίσουν την επιστημονική κρίση του ιατρού.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                          ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο