Διεθνής Αναγνώριση του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων

Print Friendly, PDF & Email


|download file .jpg 94Kb|

Το πιστοποιητικό από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας παρέλαβε ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γ. Πατούλης

Στην παγκόσμια λίστα των πιστοποιημένων Δικτύων Υγιών Πόλεων ανήκει πλέον το Ελληνικό Δίκτυο μετά την επίσημη πιστοποίηση που έλαβε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ). Η σχετική έγκριση δόθηκε κατόπιν αίτησης που είχε υποβληθεί στον Π.Ο.Υ με πρωτοβουλία του προέδρου του δικτύου και Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη.

Η πιστοποίηση σηματοδοτεί ότι το Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων πληροί τις προϋποθέσεις για να ανταποκριθεί στο ρόλο που έχει σχεδιαστεί να διαδραματίζει σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, πιστοποιεί ότι ακολουθεί την πολιτική που ορίζει ο Π.Ο.Υ στην ανάπτυξη προγραμμάτων υγείας, αλλά και του επιτρέπει να συμμετάσχει σε εκστρατείες ενημέρωσης και δράσεις του οργανισμού.

Με την ευκαιρία της διεθνούς αναγνώρισης του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων, ο κ. Πατούλης, δήλωσε: «Η πιστοποίηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας επισφραγίζει τη συστηματική προσπάθεια που τα μέλη του δικτύου, και οι 50 δήμοι, έχουμε καταβάλει όλο το προηγούμενο διάστημα για να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο διεθνών προδιαγραφών. Το Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων από εδώ και στο εξής «χτίζει» το διεθνές του προφίλ, έτοιμο να αξιοποιήσει τις προοπτικές που του ανοίγονται για σύγχρονες και πρωτοπόρες δράσεις στον τομέα της υγείας. Όλα τα μέλη του δικτύου αντιμετωπίζουμε τη συμμετοχή μας σε αυτό με ιδιαίτερη σοβαρότητα και ευθύνη, για αυτό και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε προς όφελος των πόλεών μας όλες τις ευκαιρίες που θα υπάρξουν για να αναβαθμίσουμε την υγεία στον τόπο μας».

Το Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων εδρεύει στο Μαρούσι και συστεγάζεται με το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο