Διασφαλίζεται το μέλλον εκατοντάδων εργαζομένων του Δήμου Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email
 

Διεκδίκηση με αποτέλεσμα του Δημάρχου  Γ. Πατούλη.
Η διεκδικητική στάση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη απέναντι στην Πολιτεία, προκειμένου να διασφαλιστεί το εργασιακό μέλλον εκατοντάδων εργαζομένων του Δήμου Αμαρουσίου που απασχολούνται μέσα από τον Οργανισμό Εργασίας και έχουν προσληφθεί μέχρι τις 31-12-2005, έφερε αποτέλεσμα.


Αυτό αποδεικνύεται από όσα ανέφερε στη Βουλή ο Υφυπουργός Εσωτερικών Θ. Νάκος, απαντώντας σε ερώτηση του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γ. Δραγασάκη, σχετικά με το μέλλον των εργαζομένων του Οργανισμού Εργασίας στο Δήμο Αμαρουσίου.


Στην απάντηση του  ο Υφυπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι ο Οργανισμός Εργασίας του Δήμου Αμαρουσίου, στον οποίο απασχολούνται εκατοντάδες εργαζόμενοι ,  έχει τη μορφή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, όπου οι εταίροι της δεν είναι αποκλειστικά Ο.Τ.Α. ή και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Λόγω της μετοχικής αυτής σύνθεσης, σε περίπτωση λύσης της εταιρείας το προσωπικό δεν ήταν δυνατόν με το ισχύον νομικό καθεστώς  να μεταφερθεί στο Δήμο ή τα νομικά του πρόσωπα.


Για το λόγο αυτό και λόγω της πίεσης που ασκήθηκε από το Δήμαρχο Αμαρουσίου Γιώργο Πατούλη , συμπεριελήφθη ειδική διάταξη σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών ( για την Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεων λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας ΥΠΕΣ) , η οποία παρέχει τη δυνατότητα στο προσωπικό που έχει προσληφθεί μέχρι 31-12- 2005 σε αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με πλειοψηφικό κεφάλαιο των Δήμων και Κοινοτήτων ή και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και απασχολείται με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, εφόσον οι εταιρείας αυτές λυθούν μέχρι τις 31 – 12 -2008,  να μεταφερθεί σε οποιαδήποτε Περιφέρεια ή Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, καθώς και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα με εξαίρεση τα εισηγμένα στο Χρηματιστήριο.


Με αφορμή την απάντηση αυτή, ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γ. Πατούλης έκανε την παρακάτω δήλωση:


«Η διάταξη του Υπουργείου Εσωτερικών είναι αποτέλεσμα επίμονης διεκδίκησης της Δημοτικής μας Αρχής και στα όρια των δυνατοτήτων που μας δίνει το Σύνταγμα, προκειμένου να διασφαλισθεί το εργασιακό μέλλον εκατοντάδων εργαζομένων μας που είχαν προσληφθεί μέσω του Οργανισμού Εργασίας ως τις 31-12-2005 κι απασχολούνταν σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου Αμαρουσίου.


Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα θετική και θέλω να ευχαριστήσω την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών για τη στάση που κράτησε στο ζήτημα αυτό».


 

Μετάβαση στο περιεχόμενο