Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού προμήθεια – εκτύπωση φυλλαδίων -αφισών – καρτών – προσκλήσεων κ.λ.π εντύπων για αθλητικές-πολιτιστικές κ.λπ. εκδηλώσεις Δήμου Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

Αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού είναι η  προμήθεια – εκτύπωση φυλλαδίων -αφισών – καρτών – προσκλήσεων  κ.λ.π εντύπων για αθλητικές-πολιτιστικές κ.λπ. εκδηλώσεις Δήμου Αμαρουσίου , συνολικού προϋπο­λογισμού έως € 20.664,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).

Ημερομηνία διαγωνισμού είναι η Τρίτη  3 Μαρτίου 2015, με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης την 10:30 π.μ.

 

Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ: ΩΣΥ2ΩΨ9-Ζ10

Η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ: 7ΙΟΡΩΨ9-ΚΦΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο