Διακήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου ‘«Απορροή Ομβρίων υδάτων περιοχής ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α»

Print Friendly, PDF & Email

Aντικείμενο της δημοπρασίας είναι η κατασκευή του έργου ‘Απορροή Ομβρίων υδάτων περιοχής ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α’ συνολικού προϋπολογισμού 1.758.900,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και ΦΠΑ (ποσό προ ΦΠΑ 1.430.000,00 ευρώ).

Ημερομηνία διαγωνισμού Τρίτη 18-11-2014. Λήξη υποβολής προσφορών ώρα 10.00 π.μ.


Επισυνάπτεται η Περιληπτική Διακήρυξη σε φόρμα pdf.


Επισυνάπτεται η Διακήρυξη σε φόρμα pdf.

Επισυνάπτεται η Μελέτη σε φόρμα pdf.

Μετάβαση στο περιεχόμενο