Διακήρυξη ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη Διαχείριση υποδομών Δημόσιας Χρήσης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο Δήμο Αμαρουσίου»

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για το έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη Διαχείριση υποδομών Δημόσιας Χρήσης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο Δήμο Αμαρουσίου».

Προθεσμία Υποβολής Προσφορών έως Πέμπτη 20/12/2012 και ώρα 15:30.

Περίληψη Διακήρυξης 

Αναλυτική Διακήρυξη

Διευκρινίσεις αναφορικά με το διαγωνισμό του έργου (10/12/2012)


2η Διευκρίνηση αναφορικά με το Διαγωνισμό του έργου
 
Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό πρωτοκόλλου 086103/24-10-2012

Μετάβαση στο περιεχόμενο