Διακήρυξης Ανοικτής Δημοπρασίας για το έργο ‘Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 285 του Δήμου Αμαρουσίου’

Print Friendly, PDF & Email

24 Ιανουαρίου 2011
1. Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Δημοπρασίας για το έργο ‘Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 285 του Δήμου Αμαρουσίου’


2. Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτής Δημοπρασίας για το έργο ‘Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 285 του Δήμου Αμαρουσίου’ 


Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού για το έργο ‘Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ. 285 του Δήμου Αμαρουσίου’ μετατίθεται από τις 15/03/2011 στις 29/03/2011.

Μετάβαση στο περιεχόμενο