Διαδημοτική Συνεργασία στην ανάπτυξη Προγραμμάτων Πρόληψης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

Print Friendly, PDF & Email

Γ. Πατούλης: Πρωτοποριακό πρόγραμμα Τηλεϊατρικής με τη συμμετοχή 20 Δήμων της περιφέρειαςdownload _.jpg file 607 KB

 


download _.jpg file 508 KB

Οι σημαντικές θεσμικές παρεμβάσεις  που προωθούνται από το υπουργείο Υγείας έχουν αναγάγει  την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε βασικό πυλώνα του Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας  ενώ έχουν γίνει σημαντικά βήματα για  την ανάπτυξη   προγραμμάτων πρόληψης  υγείας  μέσω της διαδημοτικής συνεργασίας.


Περισσότεροι από 20 Δήμοι απομακρυσμένων περιοχών της  χώρας  συμμετέχουν σ ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα Τηλεϊατρικής που οργανώνει το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α  σε συνεργασία με μεγάλο ιδιωτικό θεραπευτήριο και εταιρία κινητής τηλεφωνίας.


Μέσω των  μηχανημάτων τηλεϊατρικής  που πρόκειται να εγκατασταθούν  στα αγροτικά ιατρεία και στα  πολυιατρεία των Δήμων  που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, παρέχονται  πολύτιμες συμβουλευτικές υπηρεσίες που συμβάλλουν στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.


Το  σημαντικό αυτό πρόγραμμα παρουσιάστηκε μεταξύ των άλλων στο πλαίσιο του  4oυ Ετήσιου Πανελλήνιου Συνεδρίου του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α που διεξήχθη στις 11 και 12 Απριλίου στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου  Αργυρουπόλεως  με θέμα  « Η πρόληψη για την υγεία και η Κοινωνική  Μέριμνα στους Δήμους» .


Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου κήρυξαν ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δημήτρης Αβραμόπουλος  ο Πρόεδρος του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος  Πατούλης και ο Δήμαρχος Αργυρούπολης Δημήτρης Ευσταθιάδης.


Στο πλαίσιο της ομιλίας του ο υπουργός Υγείας κ. Αβραμόπουλος επισήμανε ότι  «προωθείται η προσφορά υπηρεσιών πρόληψης αλλά και  προνοσοκομειακής  φροντίδας Υγείας, στο επίπεδο της κοινότητας. Με δομές που ήδη λειτουργούν στα πλαίσια των οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και με νέες δομές που συγκροτούνται και αποκτούν το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας με το Νομοσχέδιο του Υπουργείου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Ήδη εφαρμόζεται σε συνεργασία με τις Δημοτικές Αρχές,  ένα εκτεταμένο σχέδιο αξιοποίησης των παλαιών κτιρίων των Νοσοκομείων για τη στέγαση Κέντρων Υγείας Αστικού Τύπου, Προνοιακών Ιδρυμάτων και Δημοτικών Υπηρεσιών.»


Ο Πρόεδρος του Διαδημοτικού Δικτύου  Υγείας και Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος  Πατούλης τόνισε ότι μόνο μέσα από την Αυτοδιοίκηση το σύστημα πρόληψης θα μπορέσει να λειτουργήσει με γνώμονα τις ατομικές ανάγκες κάθε πολίτη ή κοινωνικής ομάδας.
Σχετικά με το κρίσιμο ζήτημα της χρηματοδότησης του νέου συστήματος  πρόληψης και κοινωνικής μέριμνας ο κ. Πατούλης διευκρίνισε τα εξής:


«Μπορούμε καταρχήν να αξιοποιήσουμε μέρος των πόρων του Υπουργείου Υγείας που δίνονται σήμερα για πρόληψη αλλά φαίνεται ότι δεν πιάνουν τόπο. ʼλλη πηγή χρηματοδότησης είναι τα κονδύλια του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.


Παράλληλα στο  σύστημα αυτό μπορούν να ενταχθούν και δημοτικοί πόροι, που ήδη διατίθενται για τη λειτουργία των υφιστάμενων κοινωνικών μας δομών ενώ σημαντική πηγή χρηματοδότησης μπορεί να αποτελέσει η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων , αφού το Δ’ ΚΠΣ χρηματοδοτεί δράσεις που αφορούν την πρόληψη, αλλά και την προαγωγή της δημόσιας υγείας.


Εξίσου σημαντική πηγή χρηματοδότησης του νέου συστήματος μπορούν να είναι οι ιδιωτικοί χορηγοί, στους οποίους θ απευθυνθούμε για να χρηματοδοτήσουμε δράσεις και πρωτοβουλίες πρόληψης, με συγκεκριμένες όμως αρχές και κανόνες.»

Μετάβαση στο περιεχόμενο