Διαγωνισμός προμήθειας συστημάτων λογισμικού για την προστασία των υπολογιστών κλπ

Print Friendly, PDF & Email

Διαγωνισμός προμήθειας συστημάτων λογισμικού για την προστασία των υπολογιστών κλπ
Ημερομηνία: Πέμπτη 9/8/2012, Τόπος: Δημαρχείο Αμαρουσίου


Περιληπτική διακήρυξη:
http://et.diavgeia.gov.gr/f/dimos_amaroussiou/ada/β40ζωψ9-3θκ


Οροι διακήρυξης:
http://et.diavgeia.gov.gr/f/dimos_amaroussiou/ada/β41χωψ9-κκε

Μετάβαση στο περιεχόμενο