Διαγωνισμός για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

Η ανάρτηση αφορά την διεξαγωγή διαγωνισμού για την περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Αμαρουσίου και την μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (OTKZ), για το χρονικό διάστημα των δύο ετών 2016-2017

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή στις 20 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, οδός Βασ. Σοφίας 9 στο Μαρούσι.

Περιληπτική Διακήρυξη: 7ΒΧΦΩΨ9-ΟΓΒ

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο