Διαβούλευση Στρατηγικού Σχεδίου Δήμου Αμαρουσίου 2012-2014

Print Friendly, PDF & Email

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2012-2014


Διαβούλευση Α Φάσης Επιχειρησιακού Προγράμματος


Ο Δήμος Αμαρουσίου ανακοινώνει ότι κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου , της 26ης Ιουλίου 2012, εγκρίθηκε η Α΄ ΦΑΣΗ του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Στρατηγικός Σχεδιασμός) του Δήμου για την περίοδο 2012 – 2014.


Από σήμερα 01.08.2012 έως τις 20.08.2012, ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Δήμου τίθεται σε δημόσια διαβούλευση.


Στόχος της δημόσιας διαβούλευσης είναι αφενός η ενημέρωση των πολιτών, των τοπικών επαγγελματιών, των πολιτιστικών, κοινωνικών και άλλων φορέων του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής, για το αναπτυξιακό όραμα βάσει του οποίου θα δομηθεί ο αναπτυξιακός προσανατολισμός του Δήμου για την περίοδο 2012 – 2014 και αφετέρου η κατάθεση προτάσεων για την βελτίωση και την εξειδίκευση του αναπτυξιακού οράματος του Δήμου.


Για την υποβολή των προτάσεων σας, παρακαλούμε όπως χρησιμοποιήσετε το επισυναπτόμενο δομημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο μπορείτε είτε να υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο e-mail: amidim@maroussi.gr  είτε να το καταθέσετε σε έντυπη μορφή στον Δήμο Aμαρουσίου, Γραφείο Αξιοποίησης Ευρωπαικών και Εθνικών Πόρων.


Ημερομηνία έναρξης Διαβούλευσης: 01/08/2012
Ημερομηνία λήξης Διαβούλευσης: 20/08/2012
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 213 – 20 38 335

Έντυπο Δημόσιας Διαβούλευσης
Στρατηγικός Σχεδιασμός του Δήμου Αμαρουσίου 2012-2014


 

Μετάβαση στο περιεχόμενο