Διαβούλευση με συλλογικούς φορείς αναφορικά με το στρατηγικό Σχέδιο της ΚΕΔΕ για αξιοποίηση ΤΠΕ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Print Friendly, PDF & Email

Την Τετάρτη 20 Μαΐου 2015 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΚΕΔΕ, μετά από πρόσκλησή της, συνάντηση  με τους συλλογικούς φορείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, στο πλαίσιο της ευρύτερης διαβούλευσης  σχετικά με το Ε.Π “Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014 – 2020”. Στη συνάντηση εργασίας ανταλλάχθηκαν απόψεις και αναλύθηκε το “Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΕΔΕ για την Προτυποποίηση και Απλούστευση των διαδικασιών λειτουργίας με την αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση”.

Η πρόταση καταρτίστηκε από την Επιτροπή Οργάνωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ και είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης τόσο μέσα από τις κατά τόπους προσυνεδριακές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν ανά την Ελλάδα, όσο και ψήφισμα του πρόσφατου Τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ στη Χαλκιδική. Το σχέδιο αυτό θα υποβληθεί μέσω του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα” για την περίοδο 2014-2020.

Στη συνάντηση, στην οποία προέδρευσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης, συμμετείχαν συλλογικοί φορείς από το χώρο της τεχνολογίας, της πληροφορικής και των επικοινωνιών και πιο συγκεκριμένα από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΣΕΠΕ), τον Σύνδεσμο Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδας (ΣΕΚΕΕ), τον Σύνδεσμο Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ), την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα(ΕΕΛ/ΛΑΚ), και την Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ). Αναπτύχθηκε ένας πολύ γόνιμος διάλογος και έγινε η αρχή μιας πιο στενής και μόνιμης συνεργασίας με υψηλή και μακροπρόθεσμη στόχευση.

Τέλος, ο πρόεδρος της Επιτροπής Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ, Γιάννης Τσιάμης, αναφέρθηκε στη σημασία που δίνει η Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσα από τη “συνεργασία αφενός με το κεντρικό κράτος και αφετέρου με όλους ανεξαιρέτως τους εμπλεκόμενους σχετικά με τα θέματα Τ.Π.Ε, μέσω των συλλογικών τους οργάνων. Οι προκλήσεις είναι σύνθετες και απαιτούν δημιουργικές λύσεις και συναινετικό προσανατολισμό”.

 

Σχετικά αρχείαΣτιγμιότυπο από τη διαβούλευση με συλλογικούς φορείς αναφορικά με το στρατηγικό Σχέδιο της ΚΕΔΕ για αξιοποίηση ΤΠΕ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο