Δημοτική πολιτική με ανθρώπινο πρόσωπο

Print Friendly, PDF & Email

0% αύξηση των δημοτικών τελών το 2009 για όλα τα νοικοκυριά και τα καταστήματα


Πλήρης απαλλαγή για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρία και τους πολύτεκνους


Τη μηδενική αύξηση των δημοτικών τελών για τα σπίτια, τα καταστήματα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της πόλης καθώς και την απαλλαγή πληρωμής σε κοινωνικές ομάδες που χρειάζονται τη στήριξή μας, αποφάσισε για το 2009 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρουσίου.
Στην απόφαση αυτή ελήφθησαν υπόψη τρεις παράγοντες.  1. Η σημερινή δύσκολη συγκυρία.
  2. Η ανάγκη στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της πόλης, καθώς και της τοπικής απασχόλησης.
  3. Η προτεραιότητα να σταθεί ο Δήμος στο πλευρό αυτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Συγκεκριμένα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε:  • 0% αύξηση στα δημοτικά τέλη για όλες τις οικίες ως 180 μ2.
  • 0% αύξηση στα τέλη που πληρώνουν τα καταστήματα και οι επιχειρήσεις, με επιφάνεια κάτω των 1000 μ2.
  • 4% αύξηση για τα καταστήματα και τις επιχειρήσεις του υπερτοπικού κέντρου που η συνολική τους επιφάνεια ξεπερνά τα 1000 μ2. Αφορά μεγάλες ιδιοκτησίες με υπερτοπικό χαρακτήρα, που επιβαρύνουν κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά την πόλη.
  • Αύξηση 19 λεπτά του ευρώ για κάθε τετραγωνικό, σε ετήσια βάση, για τις οικίες με επιφάνεια από 181-500 μ2.
  • Αύξηση 2,1% για τις οικίες άνω των 500 μ2.
  • Πλήρη απαλλαγή από την καταβολή δημοτικών τελών για τα άτομα με αναπηρία πάνω από 67%, τους άπορους (με χαρτί απορίας από τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες) και τους πολύτεκνους.
  • Μείωση 50% στα τέλη των τρίτεκνων οικογενειών.

 Με την πολιτική δημοτικών τελών για το 2009 ο Δήμος Αμαρουσίου αποδεικνύει ότι υποστηρίζει στην πράξη αυτούς που μας χρειάζονται.

Μετάβαση στο περιεχόμενο