Δημοσίευση Στοιχείων Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων Οικονομικού Έτους 2015

Print Friendly, PDF & Email

Με την 274/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο Απολογισμός του Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2015. Πατήστε εδώ για τη προβολή του Απολογισμού. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο