Δημοσίευση προκήρυξης για το έργο “Aντιπλημμυρικά έργα περιοχής ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ”

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη διενέργειας ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ .  Ο προϋπολογισμός του έργου είναι  1.920.000,92 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 14-06-2016 στο Δημοτικό Κατάστημα, οδός Βασ. Σοφίας 9 στο Μαρούσι. Λήξη παράδοσης προσφορών ώρα 10.00 π.μ. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς καθώς και η πλήρης σειρά των τευχών δημοπράτησης θα διατίθεται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Αμαρουσίου σύμφωνα με το άρθρο 2 της διακήρυξης.

 

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΟΜΒΡΙΑ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ

2.Περίληψη Διακήρυξης 726ΦΩΨ9-5Ω7

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

4.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο